Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςAegean: Αύξηση στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών το α’ εξάμηνο του 2022
Αεροπορικές εταιρίες

Aegean: Αύξηση στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών το α’ εξάμηνο του 2022

Η επιβατική κίνηση κατέγραψε αύξηση 187% και οι συνολικές προσφερόμενες θέσεις είναι αυξημένες κατά 101% συγκριτικά με το α’ εξάμηνο του 2021.

Η Aegean ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το β’ τρίμηνο και το α’ εξάμηνο του 2022. Σημαντική αύξηση κατά 171% κατέγραψε η επιβατική κίνηση της Aegean κατά το β’ τρίμηνο του 2022, ανερχόμενη σε 3,3 εκατ. επιβάτες από 1,2 εκατ. επιβάτες το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Σημαντική ήταν και η βελτίωση στο συντελεστή πληρότητας, ο οποίος ανήλθε σε 79,2%, ήτοι 23 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2021. Η προσφερόμενη χωρητικότητα κατά το δεύτερο τρίμηνο ανέκαμψε στο 86% συγκριτικά με το 2019, με την άρση των περιορισμών.

Η σημαντική αύξηση του πτητικού έργου και η ανάκαμψη της ζήτησης συνέβαλλαν σε αύξηση κατά 201% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2022, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 327,3 εκατ. ευρώ από 108,6 εκατ. το β’ τρίμηνο του 2021. Παρά τον υπερδιπλασιασμό του κόστους καυσίμων (σε σχέση με το 2019), ο Όμιλος το β’ τρίμηνο του 2022 εμφάνισε κέρδη προ φόρων 17,7 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά από φόρους ύψους 10,8 εκατ. ευρώ από ζημίες 33,9 εκατ. ευρώ, το β’ τρίμηνο του 2021.

Συνολικά, για το α’ εξάμηνο ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσιάζει αύξηση 193%, με την επιβατική κίνηση να καταγράφει αύξηση 187% και τις συνολικές προσφερόμενες θέσεις να είναι αυξημένες κατά 101% συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους το α’ εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκαν σε 27,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 78,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 602,1 εκατ. ευρώ1 την 30.06.2022.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας, ανέφερε σχετικά: “Μετά από δύο χρόνια περιορισμών, η αυξημένη επιθυμία για ταξίδια, ιδιαίτερα προς τη χώρα μας, συνέβαλε στη σημαντική ανάκαμψη της επιβατικής κίνησης. Η Aegean με τις σταδιακές παραλαβές νέων αεροσκαφών, επένδυσε διευρύνοντας και πάλι το δίκτυο από την κύρια βάση της Αθήνας, αλλά και από τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο και τα Χανιά, αυξάνοντας σταδιακά τη χωρητικότητα και τους προορισμούς, φθάνοντας τους 138 από το τέλος Ιουνίου.

Είναι σημαντικό ότι παρά το κόστος καυσίμων καταφέραμε να επιστρέψουμε σε κερδοφορία ήδη από το β’ τρίμηνο, πριν το πάντα ισχυρότερο και καθοριστικό για τα ετήσια αποτελέσματα γ’ τρίμηνο.

Η πορεία αυτή συνεχίστηκε και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου προσφέροντας το 98% των προ-πανδημίας χιλιομετρικών θέσεων, πετύχαμε ενίσχυση των πληροτήτων μας στο 84% κατά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, με 3,2 εκατ. επιβάτες σε μόνο δύο μήνες, ενισχύοντας την προβλεπόμενη κερδοφορία για το σύνολο της χρήσης του 2022.

Σίγουρα έχουμε ακόμη μπροστά μας προκλήσεις και αβεβαιότητες. Συνεχίζουμε με αμείωτο ρυθμό τις επενδύσεις μας για περαιτέρω ενίσχυση του προϊόντος μας και αποδοτικότερη διαχείριση του δικτύου και του στόλου μας”.

Αποτελέσματα Ομίλου

(σε € εκατ.) Δεύτερο Τρίμηνο 2021 Δεύτερο Τρίμηνο 2022 % μτβ Πρώτο Εξάμηνο

2021

Πρώτο Εξάμηνο 2022 % μτβ
Έσοδα 108,6 327,3 201% 152,8 448,1 193%
EBITDA1 3,9 53,8 1264% (10,1) 37,7
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων και τόκων (27,5) 24,4 (75,1) (22,3)
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (34,8) 17,7 (91,8) (30,6)
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (33,9) 10,8 (78,4) (27,7)

1Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.

Επιβατική Κίνηση

(σε χιλ. επιβάτες) Δεύτερο Τρίμηνο 2021 Δεύτερο Τρίμηνο 2022 % μτβ Πρώτο Εξάμηνο

2021

Πρώτο Εξάμηνο 2022 % μτβ
Εσωτερικού 667 1.394 109% 918 2.111 130%
Εξωτερικού 523 1.834 251% 732 2.619 258%
Σύνολο 1.190 3.228 171% 1.650 4.730 187%
Συντελεστής Πληρότητας1 55,8% 79,2% 23,4pp 53,1% 74,5% 21,5pp
Επιβάτες ανά πτήση 79 122 54% 72 114 58%

1 Σύνολο χιλιομετρικών επιβατών προγραμματισμένων πτήσεων προς χιλιομετρικές θέσεις.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

27/09/2023
26/09/2023
25/09/2023
22/09/2023
21/09/2023
20/09/2023