Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΑεροπορικά ΘέματαΕ.Ε.: Αυστηρά μέτρα κατά παραπλανητικών ιστοχώρων πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων
Καμία παρατυπία στην Ελλάδα

Ε.Ε.: Αυστηρά μέτρα κατά παραπλανητικών ιστοχώρων πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων

Τα αποτελέσματα έρευνας που κάλυψε όλη την Ε.Ε., στην οποία συμμετείχαν οι εθνικές αρχές 15 κρατών-μελών καθώς και της Νορβηγίας, κατά των παραπλανητικών διαφημίσεων και των αθεμίτων πρακτικών που εφαρμόζουν ορισμένοι ιστοχώροι πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων, ανακοίνωσε χτες η αρμόδια για θέματα καταναλωτή επίτροπος της Ε.Ε…

Τα αποτελέσματα έρευνας που κάλυψε όλη την Ε.Ε., στην οποία συμμετείχαν οι εθνικές αρχές 15 κρατών-μελών καθώς και της Νορβηγίας, κατά των παραπλανητικών διαφημίσεων και των αθεμίτων πρακτικών που εφαρμόζουν ορισμένοι ιστοχώροι πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων<...>, ανακοίνωσε χτες η αρμόδια για θέματα καταναλωτή επίτροπος της Ε.Ε., κα Meglena Kuneva.

Αυτή η διαδικασία καταπολέμησης καλύπτει τις κυριότερες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες, αερομεταφορείς χαμηλού κόστους καθώς και άλλους ιστοχώρους που πωλούν αεροπορικά εισιτήρια. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι πάνω από το 50% του συνόλου των ιστοχώρων παρουσιάζει ανωμαλίες, ιδίως αναφορικά με τις ενδείξεις των τιμών, τους συμβατικούς όρους και τη σαφήνεια των προτεινομένων όρων.

Κατά την εβδομάδα 24-28 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της πρώτης κοινής ενέργειας της Ε.Ε. για την επιβολή της νομοθεσίας όσον αφορά στα δικαιώματα του καταναλωτή υπό το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι εθνικές αρχές επιβολής της νομοθεσίας στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Δανία, την Εσθονία, την Φινλανδία, την Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Σουηδία, καθώς και την Νορβηγία εξέτασαν αναλυτικά πάνω από 400 ιστοχώρους για να ελέγξουν τη συμμόρφωσή τους προς την κοινοτική νομοθεσία για τους καταναλωτές της Ε.Ε.

Αυτός ο σαρωτικός έλεγχος ακολουθήθηκε από μια φάση επιβολής των προβλεπομένων κανόνων, κατά την οποία οι αρχές επικοινώνησαν με τις εταιρίες και ζήτησαν από αυτές να διορθώσουν το περιεχόμενο των ιστοχώρων τους ή να διευκρίνισουν τη θέση τους. Η επίτροπος κα Kuneva προειδοποίησε χτες ότι παρέχει στις εταιρίες προθεσμία τεσσάρων μηνών για να ανταποκριθούν. Πέραν του ότι θα ακολουθηθεί η δικαστική οδός, η επίτροπος δεν θα διστάσει να κατονομάσει και να καταγγείλει δημόσια τις εταιρίες που δεν θα έχουν προχωρήσει σε συμμόρφωση των ιστοχώρων τους προς την νομοθεσία της Ε.Ε. κατά την εκπνοή της τεθείσας προθεσμίας.

«Είτε είναι στις Βρυξέλλες είτε στη Βαρκελώνη, στο Μόναχο ή στο Μάντσεστερ, οι καταναλωτές αξίζουν μια σαφή και δίκαιη πολιτική τιμολόγησης και όχι εκπλήξεις συγκαλυμμένες στα «ψιλά γράμματα» των συμβατικών όρων», δήλωσε η αρμόδια για θέματα καταναλωτή επίτροπος της Ε.Ε. κα Kuneva. «Ανακαλύψαμε ότι πάνω από το 50% των ιστοχώρων πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων εξαπατούν τους ευρωπαίους καταναλωτές. Τα αριθμητικά στοιχεία που δημοσιεύονται σήμερα δείχνουν ότι υφίσταται ένα ουσιαστικό πρόβλημα στον κλάδο. Πρόκειται για ευρωπαϊκό ζήτημα που απαιτεί πανευρωπαϊκή λύση». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Σήμερα απευθύνω την εντονότερη δυνατή προειδοποίηση στις εταιρίες να αναλάβουν ταχέως δράση για να βάλουν τάξη στα του οίκου τους. Μόλις λήξει η προθεσμία τον Ιανουάριο δεν θα διστάσω να προχωρήσω περαιτέρω και να κατονομάσω και να καταγγείλω δημόσια τις εταιρίες που θα συνεχίζουν να παραβαίνουν το νόμο».

Η «σάρωση»

Η «σάρωση» από μέρους της Ε.Ε. αποτελεί ένα νέο είδος ενέργειας της Ε.Ε. για την επιβολή κανόνων – εκτελείται ένας συστηματικός έλεγχος ταυτόχρονα και συντονισμένα σε διάφορα κράτη – μέλη για τη διερεύνηση παραβιάσεων της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή. Η εν λόγω έρευνα στον τομέα πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων ξεκίνησε και συντονίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του κανονισμού συνεργασίας για την προστασία του καταναλωτή, που ετέθη σε ισχύ στα τέλη του 2006.

Πως λειτουργεί;

Κατά τη διάρκεια της ίδιας εβδομάδας στα τέλη Σεπτεμβρίου, οι συμμετέχουσες εθνικές αρχές χρησιμοποίησαν μια κοινή μεθοδολογία και προκαθορισμένους όρους αναζήτησης όπως «αεροπορικό εισιτήριο, φθηνή πτήση, ταξίδι, τελευταία στιγμή, αεροπορικά μίλια, πετάξτε φθηνά» για να εντοπίσει και να διερευνήσει ιστοχώρους που πωλούν αεροπορικά εισιτήρια, στοχεύοντας καταναλωτές στις χώρες τους. Εκατοντάδες ιστοχώροι σαρώθηκαν από εθνικούς υπαλλήλους για τον εντοπισμό εκείνων που φαινόταν ότι παραβιάζουν την νομοθεσία της Ε.Ε. (οδηγία 84/450/EΟΚ παραπλανητικής διαφήμισης και οδηγία 93/13/EΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές).

Η έρευνα σάρωσης εστιάστηκε σε τρεις βασικές πρακτικές:

  • Σαφής τιμολόγηση: σαφής ένδειξη της συνολικής τιμής θα πρέπει να δίδεται στην τιμή που αναφέρεται στην επικεφαλίδα η οποία διαφημίζεται πρώτη στον ιστοχώρο, π.χ. πρόσθετα τέλη, όπως φόροι, τέλη κράτησης ή χρήσης πιστωτικής κάρτας θα πρέπει σαφώς να αναφέρονται από την αρχή αντί να προστίθενται σε περαιτέρω στάδιο της κράτησης.
  • Διαθεσιμότητα: οποιοσδήποτε όρος της προσφοράς, ειδικά περιορισμοί στη διαθεσιμότητά της, θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς. Οι τιμές και οι ειδικές προσφορές συχνά χρησιμοποιούνται για να προσελκύσουν τους καταναλωτές στη διαδικασία κράτησης μιας πτήσης, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει ένας πολύ περιορισμένος αριθμός θέσεων διαθέσιμος με βάση την διαφημιζόμενη προσφορά.
  • Θεμιτοί συμβατικοί όροι: Οι γενικοί συμβατικοί όροι θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια, να είναι ευχερώς προσβάσιμοι και θεμιτοί. Στις αθέμιτες πρακτικές περιλαμβάνονται η υποχρεωτική σύναψη ασφάλισης σε συνδυασμό με μια προσφορά ή η περίπτωση που οι καταναλωτές θα πρέπει ρητά να επιλέξουν τη μη σύναψη ασφάλισης αντί απλώς να επιλέγουν αν επιθυμούν τη σύναψή της. Οι συμβατικοί όροι και προϋποθέσεις θα πρέπει να διατίθενται στη γλώσσα του καταναλωτή.


Τι συμβαίνει μετά;

Μετά τη σάρωση, οι αρχές επικοινωνούν με τις εταιρίες και τους ζητούν την παροχή διευκρινίσεων ή την αλλαγή της πρακτικής τους. Οσες δεν το πράξουν θα αντιμετωπίσουν ανάληψη νομικών διαδικασιών εναντίον τους με συνέπεια την επιβολή προστίμου ή το κλείσιμο του ιστοχώρου τους. Στην πράξη, οι εθνικές αρχές διερευνούν και αναλαμβάνουν μέτρα επιβολής του νόμου στις εθνικές τους περιπτώσεις.

Σημειώνεται πως σε σύνολο 447 ιστοχώρων που διερευνήθηκαν, παρατυπίες σημειώθηκαν σε 226 εξ` αυτών. Συγκεκριμένα στην Σουηδία ελέχθησαν 32 ιστοχώροι (16 με παρατυπίες), στην Βουλγαρία 54 (18 με παρατυπίες), στη Δανία 62 (25 με παρατυπίες), στην Ελλάδα 13 (καμία παρατυπία), στην Φινλανδία 30 (20 με παρατυπίες), στην Κύπρο 8 (καμία παρατυπία), στην Λιθουανία 40 (23 με παρατυπίες), στο Βέλγιο 48 (46 με παρατυπίες), στην Πορτογαλία 16 (11 με παρατυπίες), στην Ισπανία 11 (7 με παρατυπίες), στην Ιταλία 11 (9 με παρατυπίες), στην Αυστρία 20 (καμία παρατυπία), στη Νορβηγία 31 (22 με παρατυπίες), στην Γαλλία 31 (13 με παρατυπίες), στην Εσθονία 26 (14 με παρατυπίες), στην Μάλτα 14 (2 με παρατυπίες).

Ιστοσελίδα | + Άρθρα
20/03/2023
17/03/2023
16/03/2023
15/03/2023
14/03/2023