Τελευταία νέα
HomeΑερομεταφορέςΑεροπορικά ΘέματαΕντυπωσιακή άνοδος σε όλα τα μεγέθη των ΚΑΕ

Εντυπωσιακή άνοδος σε όλα τα μεγέθη των ΚΑΕ

Εξαιρετικά ικανοποιητική εικόνα παρουσιάζουν από πλευράς πωλήσεων και κερδοφορίας τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών ΑΕ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρίας, τόσο σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα όσο και […]

Εξαιρετικά ικανοποιητική εικόνα παρουσιάζουν από πλευράς πωλήσεων και κερδοφορίας τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών ΑΕ, σύμφωνα με <...>σχετική ανακοίνωση της εταιρίας, τόσο σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα όσο και με τις τάσεις που είχαν διαμορφωθεί κατά το Α΄ τρίμηνο, ενώ επιβεβαιώνουν τη δυναμική ανάκαμψη που ακολούθησε.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις της εταιρίας (αφαιρουμένων δηλαδή των Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ.) εμφανίζουν σοβαρή βελτίωση κατά 14,88%. Σε απόλυτες τιμές, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 193 εκατ. ευρώ για το 2002 έναντι 168 εκατ. ευρώ για το 2001.

Αντίστοιχα, τα μικτά κέρδη βελτιώθηκαν κατά 18,63%, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στις επιτυχείς διαπραγματεύσεις και επαναδιαπραγματεύσεις των όρων προμηθείας με τους οίκους του εξωτερικού. Σε απόλυτα μεγέθη τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 97,2 εκατ. ευρώ για το 2002 έναντι 81,9 εκατ. ευρώ για το 2001. Η επιτυχία αυτή αντικατοπτρίζεται στη σοβαρή βελτίωση του ποσοστού μικτού κέρδους της εταιρίας κατά 1,66% σε απόλυτες τιμές σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, που διαμορφώνεται σε 50,36% (έναντι 48,70% για το 2001).

Από πλευράς δαπανών διοικητικής λειτουργίας, λειτουργίας διάθεσης και μισθωμάτων παρατηρείται μία μικρή συνολική αύξηση της τάξης του 7,89% και ανέρχονται σε 61,6 εκατ. ευρώ για το 2002 (έναντι 56,8 εκατ. ευρώ για το 2001). Το γεγονός αυτό εκτιμάται ως ιδιαίτερα επιτυχές, δεδομένων των εξαιρετικά υψηλών μισθωμάτων που καταβάλλει η εταιρία στον ΔΑΑ στα Σπάτα (Τα μισθώματα στον ΔΑΑ ισχύουν από 29 Μαρτίου 2001. Σημειώνεται δε ότι, σε περίπτωση που αφαιρείτο η αναλογία των επιπλέον μισθωμάτων του ΔΑΑ – δηλαδή 2,17 εκατ.α ευρώ- οι δαπάνες και τα γενικά έξοδα θα ήταν σχεδόν ίδια με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα).

Εάν εξετάσουμε αναλυτικότερα τις κατηγορίες δαπανών θα παρατηρήσουμε ότι η συνεχής προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού απέδωσε μία σημαντικότατη εξοικονόμηση της τάξης των 4,7 εκατ. ευρώ με βάση τον συντελεστή αμοιβών προσωπικού επί των πωλήσεων, ο οποίος βελτιώθηκε σημαντικά σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, δηλαδή από 15,70% για το 2001 σε 13,28% για το 2002.

Με βάση τα παραπάνω τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας διαμορφώνονται για το 2002 σε 40,4 εκατ. ευρώ έναντι 29,6 εκατ. ευρώ για το 2001, παρουσιάζοντας αύξηση 36,4%. Σε ενοποιημένη βάση οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 16,1%, δηλαδή ανήλθαν σε 197,4 εκατ. ευρώ έναντι 169,9 εκατ. ευρώ για το 2001, τα δε κέρδη ανήλθαν σε 41,4 εκατ. ευρώ έναντι 30 εκατ. ευρώ το 2001, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 37,8%.

Τέλος, σημειώνεται ότι όλα τα παραπάνω θετικά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν σε μία αρνητική – κατά γενική ομολογία – περίοδο/συγκυρία (όπως λ.χ. μείωση επιβατικής κίνησης κ.λ.π.), ενώ υπερέβησαν κατά 7,8% σε επίπεδο κερδοφορίας τους στόχους του προϋπολογισμού.

Βίκυ Καραντζαβέλου
Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

15/07/2024
12/07/2024
11/07/2024
10/07/2024
09/07/2024
08/07/2024