Η Air Mauritius διορίζει την APG ως GSA σε 8 Ευρωπαϊκές χώρες

Ανάμεσα στις 8 ευρωπαϊκές χώρες βρίσκεται η Ελλάδα και η Κύπρος.