Τελευταία νέα
HomeΑερομεταφορέςΑεροπορικές ΕταιρίεςΠαραπληροφόρηση δημιούργησε τον θόρυβο για τις παράνομες κρατικές επιχορηγήσεις προς την ΟΑ

Παραπληροφόρηση δημιούργησε τον θόρυβο για τις παράνομες κρατικές επιχορηγήσεις προς την ΟΑ

Σχετικά με τις παράνομες κρατικές επιχορηγήσεις προς τον εθνικό μας αερομεταφορέα, ο υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Χρίστος Βερελής ανακοίνωσε ότι το όλο γεγονός οφείλεται σε παραπληροφόρηση, από την πλευρά των ανταγωνιστών της Ολυμπιακής Αεροπορίας, και σε λανθασμένα δημοσιεύματα κυρίως στο διεθνή Τύπο…

Σχετικά με τον πρόσφατο θόρυβο που έχει δημιουργηθεί γύρω από τις παράνομες κρατικές επιχορηγήσεις προς τον εθνικό μας αερομεταφορέα, ο υπουργός<...> Μεταφορών και Επικοινωνιών Χρίστος Βερελής ανακοίνωσε ότι το όλο γεγονός οφείλεται σε παραπληροφόρηση, από την πλευρά των ανταγωνιστών της Ολυμπιακής Αεροπορίας, και σε λανθασμένα δημοσιεύματα κυρίως στο διεθνή Τύπο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση να διαπιστώσει εντός δύο μηνών με νόμιμο και αδιάβλητο τρόπο το ύψος παράνομης κρατικής βοηθείας προς την ΟΑ, η οποία κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανήρχετο στα 194 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά αφορούσαν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 41 εκατομμυρίων ευρώ, το 1998, τα οποία παραδέχεται το ελληνικό δημόσιο, ενώ για τα άλλα 153 εκατομμύρια ευρώ η απόφαση της ΕΕ στηριζόταν σε καταγγελίες ανταγωνιστών της ΟΑ.

Σύμφωνα, τώρα με την ελληνική εκδοχή, τα 41 εκατομμύρια ευρώ, αποτελούσαν την προτελευταία δόση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ολυμπιακής, στο πλαίσιο του προγράμματος εξυγίανσης της εταιρίας, την οποία είχε εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απέμενε άλλη μια δόση, περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ, η οποία τελικά δεν δόθηκε ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται τέσσερα χρόνια μετά να ζητήσει από την ΟΑ να επιστρέψει το ποσό αυτό στο ελληνικό δημόσιο, γιατί κατά την εκτίμησή της δεν τοποθετήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος εξυγίανσης της εταιρίας.

Ο υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Χρίστος Βερελής, έστειλε στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδος επιστολή προς την αρμόδια υπηρεσία της ΕΕ, με τους ελέγχους που διενήργησε, κατόπιν εντολής της κυβέρνησης ο Διεθνής Ελεγκτικός Οργανισμός “Deloitte & Touche”, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί από την ΕΕ για ελέγχους της ΟΑ. Από τους ελέγχους αυτούς προκύπτει ότι τα 153 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στο σύνολο των οφειλών της ΟΑ στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, το ΦΠΑ, το Σπατόσημο, τα ενοίκια των αεροδρομίων, τα ποσά που καταβλήθηκαν έναντι των οφειλών αυτών, όπως και το νομικό πλαίσιο για τη βεβαίωση και είσπραξη κάθε επιμέρους ποσού.

Τα στοιχεία αυτά ετέθησαν υπόψη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο αποφάνθηκε ομόφωνα ότι δεν διαπιστώνεται παράνομη κρατική βοήθεια στην ΟΑ και συνεπώς δεν υπάρχει ποσό που η εταιρία οφείλει να επιστρέψει στο Ελληνικό Δημόσιο. Έτσι το μοναδικό ποσό, που σύμφωνα με την ΕΕ οφείλει να επιστρέψει η ΟΑ, είναι το ποσό των 41.000.000 ευρώ και κανένα άλλο.

Ωστόσο η ΟΑ αμφισβητεί την βασιμότητα των στοιχείων που επικαλείται η ΕΕ και θα προσφύγει στα αρμόδια ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια. Ο υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Χρίστος Βερελής επανέλαβε ότι η ιδιωτικοποίηση της ΟΑ είναι απαραίτητη, για να συνεχισθεί σε βάθος χρόνου το πτητικό της έργο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα διευκολυνθεί οποιοσδήποτε έχει συμφέρον και επιθυμεί παύση εργασιών του εθνικού μας αερομεταφορέα, γεγονός που θα σήμαινε αποστέρηση των σημαντικότατων υπηρεσιών που προσφέρει και απώλεια των 6.000 θέσεων εργασίας.

23/07/2024
22/07/2024
19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024