Συνέργεια KLM – AeroDelft για την κατασκευή ενός αεροσκάφους υδρογόνου

Το Phoenix Prototype λειτουργεί με έναν ηλεκτροκινητήρα που τροφοδοτείται από υγρό υδρογόνο και τεχνολογία κυψελών καυσίμου.