Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΆρνηση μεταφοράς ατόμων με αναπηρία από την Aegean καταγγέλει η ΕΣΑμεΑ – Η απάντηση της εταιρείας
Αεροπορικές εταιρείες

Άρνηση μεταφοράς ατόμων με αναπηρία από την Aegean καταγγέλει η ΕΣΑμεΑ – Η απάντηση της εταιρείας

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά την πραγματοποίηση συνάντησης εκπροσώπων των φορέων της από κοινού με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και το Κέντρο 'Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος' για την οριστική αντιμετώπιση παρόμοιων θεμάτων εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία.

Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλε η ΕΣΑμεΑ στην Aegean Air, εξαιτίας της άρνησης της δεύτερης της μεταφοράς σε πτήση οικογένειας ατόμων με προβλήματα όρασης. Η επιστολή κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στον γενικό γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και στη Διεύθυνση Αεροπορικής Εκμετάλλευσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Για το ίδιο θέμα η ΕΣΑμεΑ απηύθυνε επιστολή και προς την ηγεσία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

“Η άρνηση μεταφοράς της οικογένειας με το 16 μηνών τέκνο και τους δύο σκύλους – οδηγούς αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Κανονισμού ΕΚ 1107/2006 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς, όσο και του Ν.4074/2012 “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες” και αυτού του ίδιου του Συντάγματος της χώρας.

Ιδιαίτερα μάλιστα όταν προ ενός έτους η εν λόγω εταιρεία είχε αποδεχθεί και υλοποιήσει χωρίς πρόβλημα παρόμοια μεταφορά της οικογένειας τρεις φορές χωρίς επίκληση λόγων ασφαλείας ή παράβασης των ισχυόντων ευρωπαϊκών και διεθνών κανονισμών ασφαλείας.

Τονίζεται παράλληλα ότι ούτε οι Κανονισμοί της ΙΑΤΑ ούτε οι Οδηγίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) θέτουν προϋποθέσεις εξυπηρέτησης παρόμοιες με αυτές που επικαλείται η εταιρεία, πολύ δε περισσότερο η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η αβάσιμη άρνηση της εταιρείας να μεταφέρει την προαναφερθείσα οικογένεια με τους δύο σκύλους οδηγούς παραπέμπει σε αναχρονιστικές αντιλήψεις και ανεπίτρεπτες συμπεριφορές παρελθουσών δεκαετιών, που καθόλου δε συνάδουν με το σύγχρονο πρόσωπο που η εταιρεία προβάλει στα ΜΜΕ και το καταναλωτικό κοινό, αλλά ούτε βέβαια και με αυτό μιας σύγχρονης και βραβευμένης πρόσφατα για πολλοστή φορά ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρείας.

Τα άτομα με αναπηρία είναι πολίτες και καταναλωτές με ίσα δικαιώματα, οι δε σκύλοι οδηγοί ουδεμία σχέση έχουν με τα κατοικίδια συντροφιάς.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. απαιτεί την άμεση εξεύρεση λύσης για την έγκαιρη μεταφορά της παραπάνω οικογενείας χωρίς πρόσθετο κόστος για κανένα μέλος της με βάση την εθνική και διεθνή νομοθεσία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, τονίζοντας ότι θα προωθήσει το θέμα τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, μέχρι την οριστική και καθολική διευθέτησή του.

Ζητά επίσης την πραγματοποίηση συνάντησης εκπροσώπων των φορέων της από κοινού με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και το Κέντρο “Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος” για την οριστική αντιμετώπιση παρόμοιων θεμάτων εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία”.

Η απάντηση της Aegean
“Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων με αφορμή τοποθέτηση της ΕΣΑμεΑ, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε πως σε όλες τις πτήσεις της εταιρείας μας, επιτρέπεται η μεταφορά σκύλων οδηγών για άτομα που χρήζουν επιπλέον υποστήριξης, όπως ορίζει ο κώδικας συμπεριφοράς για τις υπηρεσίες εδάφους, για άτομα με μειωμένη κινητικότητα της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας (ECAC), καθώς επίσης, και από όσα ορίζονται σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλείας της Αεροπορίας (EASA).

Ο συνολικός αριθμός των σκύλων οδηγών που επιτρέπεται να ταξιδέψουν ανά πτήση μας, εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες όπως ενδεικτικά ο τύπος του αεροσκάφους.

Ειδικότερα, στις επικοινωνίες που είχαμε με το συγκεκριμένο επιβάτη για τη μεταφορά δύο σκύλων οδηγών για δύο άτομα και ένα παιδί, αναφέραμε πως στις πτήσεις μας η μεταφορά σκύλων οδηγών εντός της καμπίνας του αεροσκάφους για άτομα με προβλήματα όρασης, επιτρέπεται. Παρ’όλα αυτά, για λόγους ασφαλείας, όταν κρίνεται απαραίτητη η συνοδεία σκύλου οδηγού σε έναν επιβάτη, δεν επιτρέπεται ο ίδιος ο επιβάτης να φέρει και βρέφος (0-2 ετών). Αυτό συμβαίνει, καθώς στην έκτακτη περίπτωση της εκκένωσης του αεροσκάφους, κατά την οποία θα χρησιμοποιηθούν εν δυνάμει οι τσουλήθρες, είναι απαραίτητο ο ίδιος επιβάτης να πάρει αγκαλιά και το βρέφος, αλλά και το σκύλο οδηγό. Επιπλέον, με στόχο να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, έχουμε ήδη προτείνει στον συγκεκριμένο επιβάτη τη δυνατότητα ιπτάμενης συνοδού για το βρέφος, χωρίς επιπρόσθετη χρέωση.

Προς αποφυγή λανθασμένων εντυπώσεων θα θέλαμε να αναφέρουμε πως μόνο για τον μήνα Ιούνιο, η εταιρεία μας εξυπηρέτησε κατά μέσο όρο, 80 άτομα με προβλήματα κινητικότητας ανά ημέρα. Στο πλαίσιο αυτό της εξυπηρέτησης, και σεβόμενοι απόλυτα τις αυξημένες ανάγκες των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, είμαστε πάντα δίπλα τους για να διασφαλίζουμε την άνετη και κυρίως την ασφαλή μεταφορά τους στις πτήσεις μας, εφαρμόζοντας σε κάθε περίπτωση τους προβλεπόμενους κανονισμούς”.

Προσβασιμότητα σε πτήσεις και τί ισχύει
Όπως ενημερώνει η Airhelp, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004,  σε επιβάτες με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα θα πρέπει να παρέχετε ειδική βοήθεια και να καλύπτονται οι ανάγκες για ειδική βοήθεια ανάλογα την περίπτωση. Συγκεκριμένα: Άτομο με μειωμένη κινητικότητα νοείται, οποιοδήποτε άτομο του οποίου η κινητικότητα μειώνεται όταν χρησιμοποιεί μεταφορικά μέσα λόγω σωματικής αναπηρίας (μόνιμα ή προσωρινά), πνευματική αναπηρία, ηλικία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία αναπηρίας. Αυτές οι περιπτώσεις χρήζουν ειδικής φροντίδας και προσαρμογής στις ανάγκες του κάθε ατόμου των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες σε κάθε επιβάτη. Ο αερομεταφορέας θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του κάθε ατόμου με μειωμένη κινητικότητα και κάθε προσώπου που το συνοδεύει.

Οι επικαλούμενοι λόγοι ασφαλείας από την αεροπορική εταιρεία είναι σε λογική βάση, λόγω του ότι η αεροπορική είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια όλων των επιβατών και του πληρώματος. Επίσης ο περιορισμός της επιβίβασης ζώων συντροφιάς είναι ανά άτομο και σχετικό με τον τύπο του αεροσκάφους, καθώς ισχύει το ανάλογο και  για σκύλους οδηγούς. Τί ισχύει όμως σε συνδυασμό μεταφοράς ατόμου κάτω τον 2 ετών εκτός του σκύλου οδηγού;

Δεν υπάρχει σαφής κανονισμός για περιπτώσεις σαν αυτή. Οι πιθανότητες είναι οι εξής δύο:

  • Σε περίπτωση που οι επιβάτες έχουν ενημερώσει την αεροπορική εγκαίρως (αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κράτησης) για την μεταφορά των 2 σκύλος καθώς του βρέφους, η εταιρεία θα πρέπει να βρει τρόπο να καλύψει τις ανάγκες την οικογένειας για ομαλή κινητικότητα, επιβίβαση και μεταφορά στον προορισμό της. Ένας τρόπος θα ήταν να προσφέρει συνοδεία για το βρέφος. Σε περίπτωση λοιπόν που η αεροπορική είχε την πληροφόρηση, η άρνηση επιβίβασης είναι λανθασμένη.
  • Η δεύτερη περίπτωση είναι οι επιβάτες να μην έχουν ενημερώσει τον αερομεταφορέα πριν την ημέρα της πτήσης και η εταιρεία δεν είχε τον επαρκή χρόνο για την οργάνωση της ομαλής μεταφοράς την οικογένειας στον προορισμό της με την προσφορά βοήθειας ή/και συνοδείας για το βρέφος. Τότε η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την επιβίβαση και παράλληλα να οργανώσει την συντομότερη μεταφορά της οικογένειας στον προορισμό της με εναλλακτική πτήση και με τις σωστές συνθήκες.

Δικαιούνται οι επιβάτες αποζημίωση για την άρνηση επιβίβασης;
Στην πρώτη περίπτωση ναι δικαιούνται αποζημίωση.

Σε κάθε περίπτωση, θε πρέπει η συνεννόηση και από τα δύο μέρη να γίνεται εγκαίρως για την αντιμετωπίσει οποιασδήποτε περίπτωσης με την κατάλληλη φροντίδα. Αεροπορικές εταιρείες όπως η Aegean θέτουν σε προτεραιότητα τον επιβάτη. Ωστόσο όλοι οι επιβάτες με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να βοηθούνται με επαρκή τρόπο ανάλογα με τις συνθήκες τους χωρίς να τίθενται μπροστά σε αθέμιτα διλήμματα, όπως “το βρέφος ή ο σκύλος οδηγός”. 

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

21/03/2023
20/03/2023
17/03/2023
16/03/2023
15/03/2023
14/03/2023