Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΕΕ: Η αεροπορική βιομηχανία χαιρετίζει την παύση του νέου συνοριακού συστήματος, EES
Αερομεταφορές

ΕΕ: Η αεροπορική βιομηχανία χαιρετίζει την παύση του νέου συνοριακού συστήματος, EES

Το σύστημα EES θα αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης των συνόρων της ΕΕ.

Η ACI Europe, η A4E, η ERA και η IATA συμφωνούν με την προσωρινή αναβολή του νέου συστήματος έξυπνων συνόρων της ΕΕ για υπηκόους τρίτων χωρών (Entry Exit System, EES).

Μόλις τεθεί σε λειτουργία το σύστημα EES θα αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης των συνόρων της ΕΕ. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν για να διασφαλιστεί η ομαλή ανάπτυξη και λειτουργία του νέου συστήματος, ώστε οι επιβάτες αεροπορικών μεταφορών να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Αυτά τα ζητήματα περιλαμβάνουν:

  • Ευρύτερη υιοθέτηση και αποτελεσματική εφαρμογή της αυτοματοποίησης στα εθνικά συνοριακά σημεία διέλευσης από τις εθνικές αρχές.
  • Χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη για τη διασφάλιση επαρκούς αριθμού εκπαιδευμένου προσωπικού, αλλά και πόρων για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, ιδίως στα αεροδρόμια.
  • Ανάπτυξη επαρκών πόρων για την υποστήριξη της εφαρμογής νέων διαδικασιών από αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες.
  • Παγκόσμια εκστρατεία για την ενημέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών για τις νέες απαιτήσεις.

Ο κλάδος των αερομεταφορών βρίσκεται πλήρως πίσω από την ανάπτυξη της ΕΣΑ και έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με την ΕΕ και τις εθνικές αρχές για την επιτυχή εφαρμογή. Ωστόσο, είναι σημαντικό η ΕΕ και οι εθνικές αρχές να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες του κλάδου και να παρέχουν αποτελεσματικό συντονισμό για αποτελεσματική εφαρμογή. Αυτό περιλαμβάνει την EU-LISA (ο οργανισμός που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του συστήματος) που ενισχύει τις επικοινωνίες του με τον κλάδο και με διεθνείς εταίρους όπως οι ΗΠΑ, για να διασφαλίσει ότι τα συστήματα πληροφορικής είναι συνδεδεμένα και συμβατά.

«Η αναβολή της εφαρμογής για μετά την πολυάσχολη καλοκαιρινή περίοδο του 2023 θα δώσει στις αεροπορικές εταιρείες, τα αεροδρόμια, τις αρχές της ΕΕ και τις εθνικές αρχές την ευκαιρία να επιλύσουν αυτά τα ζητήματα και να διασφαλίσουν ότι το σύστημα είναι πλήρως δοκιμασμένο.

Ως εκ τούτου, προτρέπουμε όλους τους εμπλεκόμενους να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τον επιπλέον χρόνο που διατίθεται τώρα για να αντιμετωπίσουν τα εκκρεμή ζητήματα και να διασφαλίσουν ότι θα χρησιμοποιηθούν αρκετοί πόροι για την εισαγωγή του. Θα πρέπει να οριστεί νέα ημερομηνία έναρξης για την ΕΣΑ για να διασφαλιστεί η συνεχής ομαλή λειτουργία των αεροπορικών μεταφορών και ιδίως η απρόσκοπτη διεκπεραίωση των επιβατών στα αεροδρόμια. Αυτό θα συμβάλει στην εξοικονόμηση χρόνου που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε ως το μεγαλύτερο όφελος της EES», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

29/09/2023
28/09/2023
27/09/2023
26/09/2023
25/09/2023
22/09/2023