Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΈναρξη λειτουργίας του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS II)
Ευρωπαϊκή Ένωση

Έναρξη λειτουργίας του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS II)

Ξεκίνησε χθες η λειτουργία του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II). Πρόσβαση στο SIS II έχουν μόνο οι εθνικές αρχές ελέγχου στα σύνορα, οι αστυνομικές και τελωνειακές αρχές, οι δικαστικές αρχές και οι αρχές που είναι αρμόδιες για τις θεωρήσεις και την ταξινόμηση των οχημάτων.

Χθες ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) για να ενισχύσει την ασφάλεια και να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία εντός του χώρου Σένγκεν. Το SIS II επιτρέπει την εύκολη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών ελέγχων στα σύνορα, των τελωνειακών και των αστυνομικών αρχών όσον αφορά πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονται σε σοβαρό έγκλημα. Επίσης, περιλαμβάνει καταχωρίσεις για αγνοούμενα πρόσωπα, ιδίως παιδιά, καθώς και πληροφορίες για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία, όπως τραπεζογραμμάτια, αυτοκίνητα, φορτηγά, πυροβόλα όπλα και έγγραφα ταυτότητας, τα οποία ενδεχομένως έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απολεσθεί.

Η κα Cecilia Malmstrom, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, δήλωσε: “Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι το SIS II αρχίζει να λειτουργεί σήμερα. Μαζί με συναδέλφους από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ολοκληρώσαμε με επιτυχία το στάδιο ανάπτυξης του έργου. Κληρονομήσαμε μια δύσκολη υπόθεση και η επαναφορά του έργου αυτού στη σωστή τροχιά δεν ήταν εύκολη, αλλά με αποφασιστικότητα ανταποκριθήκαμε σε μεγάλες προκλήσεις. Σήμερα μπορούμε να προχωρήσουμε στο στάδιο της υλοποίησης, το οποίο θα τελεί υπό την εποπτεία του νέου Οργανισμού eu-LISA”.

Ο κ. Krum Garkov, εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA) δήλωσε τα εξής: “Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τη λειτουργική διαχείριση του SIS II. Συνεργαζόμαστε στενά με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουμε την ομαλή μετάβαση της διαχείρισης του συστήματος, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες επτά ημέρες την εβδομάδα και σε 24ωρη βάση στα κράτη μέλη και θα συμβάλλει στις προσπάθειες για μια ασφαλέστερη Ευρώπη“.

Με την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, το SIS II συνεχίζει να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στον χώρο Σένγκεν. Το SIS II αποτελεί τη δεύτερη γενιά του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν, το οποίο λειτουργεί από το 1995, και διαθέτει ενισχυμένες λειτουργίες, όπως τη δυνατότητα εισαγωγής βιομετρικών στοιχείων

(δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες), νέων ειδών καταχωρίσεων (αεροσκάφη, σκάφη, εμπορευματοκιβώτια, μέσα πληρωμών που έχουν

κλαπεί), ή τη δυνατότητα σύνδεσης διαφορετικών καταχωρίσεων (όπως καταχώριση για πρόσωπο και όχημα). Επίσης, το SIS II θα περιλαμβάνει αντίγραφα των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης (ΕΕΣ) που θα επισυνάπτονται απευθείας σε καταχωρίσεις για πρόσωπα τα οποία αναζητούνται με σκοπό τη σύλληψη, την παράδοση ή την έκδοση· επομένως οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν πιο εύκολα και πιο γρήγορα να διασφαλίσουν την αναγκαία συνέχεια στις υποθέσεις αυτές.

Το SIS II διασφαλίζει την ισχυρή προστασία των δεδομένων. Πρόσβαση στο SIS II έχουν μόνο οι εθνικές αρχές ελέγχου στα σύνορα, οι αστυνομικές και τελωνειακές αρχές, οι δικαστικές αρχές και οι αρχές που είναι αρμόδιες για τις θεωρήσεις και την ταξινόμηση των οχημάτων. Οποιοσδήποτε έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και καταχωρίστηκαν στο SIS II και μπορεί επίσης να ζητήσει από την αρμόδια εθνική αρχή τη διόρθωση ή τη διαγραφή προσωπικών του πληροφοριών. Επίσης, καθένας μπορεί να προσφύγει σε δικαστήριο για να αποκτήσει πρόσβαση, να διορθώσει, να διαγράψει ή να συμβουλευθεί πληροφορίες ή να επιτύχει αποζημίωση σε σχέση με καταχώριση που τον αφορά. Οι εθνικές εποπτικές αρχές και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων συνεργάζονται και διασφαλίζουν τη συντονισμένη εποπτεία του SIS II.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

02/06/2023
01/06/2023
31/05/2023
30/05/2023
29/05/2023
26/05/2023