Ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καταγγέλλουν 17 αεροπορικές εταιρείες για προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας

Καταγγελία στην ΕΕ για παραπλανητικούς οικολογικούς ισχυρισμούς 17 ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρίών.