Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΗ ΕΕ διευρύνει τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών στα αεροπλάνα
Αερομεταφορές

Η ΕΕ διευρύνει τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών στα αεροπλάνα

Ο Eπίτροπος μεταφορών της ΕΕ, Siim Kallas, ζήτησε από τον Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) να αξιολογήσει ταχύτερα το κατά πόσο είναι ασφαλής η χρήση συσκευών μετάδοσης εντός του αεροσκάφους – με την έκδοση νέων οδηγιών που θα δημοσιευθούν τους προσεχείς μήνες.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) επικαιροποίησε τις οδηγίες του όσον αφορά στη χρήση φορητών ηλεκτρονικών συσκευών, όπως έξυπνα τηλέφωνα, ταμπλέτες και συσκευές ηλεκτρονικής ανάγνωσης, στα αεροπλάνα. Επιβεβαιώνει ότι οι συσκευές αυτές μπορούν να παραμένουν σε “λειτουργία πτήσης” (λειτουργία μη μετάδοσης) τόσο κατά τη διάρκεια της πτήσης όσο και κατά την τροχοδρόμηση, την απογείωση και την προσγείωση, χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια της πτήσης. Ο αντιπρόεδρος και Eπίτροπος Μεταφορών της ΕΕ Siim Kallas ζήτησε από τον EASA να αξιολογήσει ταχύτερα κατά πόσο είναι ασφαλής η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών σε λειτουργία μετάδοσης, εντός του αεροσκάφους. Νέες σχετικές οδηγίες αναμένονται στις αρχές του 2014.

“Όλοι θέλουμε να παραμένουμε συνδεδεμένοι όταν ταξιδεύουμε, αλλά η ασφάλεια προέχει. Ζήτησα να εξεταστεί το θέμα με γνώμονα μια σαφή αρχή: αν δεν είναι ασφαλής η σύνδεση, δεν πρέπει να επιτραπεί, αλλά αν είναι ασφαλής μπορεί να επιτρέπεται εφόσον τηρούνται οι κανόνες. Σήμερα κάνουμε ένα πρώτο βήμα για να διευρύνουμε την ασφαλή χρήση ηλεκτρονικών συσκευών εντός του αεροσκάφους κατά την τροχοδρόμηση, την απογείωση και την προσγείωση. Στη συνέχεια, θέλουμε να εξετάσουμε πώς μπορούμε να συνδεόμαστε με το δίκτυο εντός του αεροσκάφους. Η διαδικασία αυτή θα πάρει χρόνο και πρέπει να βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία. Εντός του επόμενου έτους, αναμένουμε την έκδοση νέων οδηγιών της ΕΕ σχετικά με τη χρήση των συσκευών μετάδοσης στα αεροσκάφη ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών”.

Οι νέες οδηγίες
Οι επικαιροποιημένες οδηγίες ασφάλειας που δημοσιεύθηκαν αφορούν τις φορητές ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούνται σε λειτουργία “μη μετάδοσης”, περισσότερο γνωστή ως “λειτουργία πτήσης”. Επιτρέπουν, για πρώτη φορά, τη χρήση προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών σε λειτουργία πτήσης, σε όλα τα στάδια και σε όλη τη διάρκεια της πτήσης.

Μέχρι τώρα, όλες οι προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές έπρεπε να τίθενται εκτός λειτουργίας κατά την τροχοδρόμηση, την απογείωση και την προσγείωση.

Τα επόμενα βήματα – blue tooth, wi-fi, κινητά τηλέφωνα
Ο Eπίτροπος μεταφορών της ΕΕ, Siim Kallas, ζήτησε από τον EASA να αξιολογήσει ταχύτερα το κατά πόσο είναι ασφαλής η χρήση συσκευών μετάδοσης εντός του αεροσκάφους – με την έκδοση νέων οδηγιών που θα δημοσιευθούν τους προσεχείς μήνες.

Γενικά, οι αεροπορικές εταιρείες δεν επιτρέπουν, προς το παρόν, τηλεφωνική ή wi-fi σύνδεση από τη στιγμή που θα κλείσουν οι θύρες του αεροσκάφους έως ότου το αεροσκάφος φθάσει στον προορισμό του και ανοίξουν οι θύρες.

Σήμερα, μόνον ειδικά εξοπλισμένα αεροσκάφη έχουν τη δυνατότητα να συνδέουν τους επιβάτες με ένα δίκτυο (μπορεί να επιτρέπεται μόνο σε ύψος πλεύσης). Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο επιβάτης δεν συνδέεται με το δίκτυο εδάφους, αλλά με ένα πιστοποιημένο ως προς την ασφάλεια σύστημα που διαθέτει το αεροσκάφος. Μέχρι στιγμής, υπάρχουν λίγα μόνον τέτοια εξοπλισμένα αεροσκάφη, αλλά μπορούμε να αναμένουμε ότι θα αυξηθούν τα επόμενα έτη. Για τα αεροσκάφη που είναι κατάλληλα εξοπλισμένα, η Επιτροπή έλαβε πρόσφατα αποφάσεις για τις τηλεπικοινωνίες που καθιστούν δυνατή την παροχή 3G και 4G, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των συνδέσεων για τις συσκευές μετάδοσης.

Πλέον εναπόκειται σε κάθε αεροπορική εταιρεία να επικαιροποιήσει τους κανόνες λειτουργίας της. Πολλές εταιρείες αναμένεται να το πράξουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Σε κάθε περίπτωση, οι επιβάτες θα πρέπει να τηρούν πάντα τις οδηγίες ασφαλείας του πληρώματος, και συνεπώς να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές συσκευές μόνον εφόσον το επιτρέπει το πλήρωμα. Το πλήρωμα σε κάθε περίπτωση θα εξακολουθήσει να ζητά από τους επιβάτες να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας και να τοποθετούν σωστά τα βαριά αντικείμενα κατά την απογείωση και την προσγείωση.

Πότε μπορώ να χρησιμοποιώ το έξυπνο τηλέφωνο, την ταμπλέτα, τη συσκευή ηλεκτρονικής ανάγνωσης ή αναπαραγωγής μουσικής;

 

Flight mode “on”

Flight mode “off”

On the ground (taxiing)

YES, but do pay attention to the safety briefing and stow away heavy items before take-off

NO

Take-off

YES

NO

Cruising

YES

YES but only in specially equipped aircraft and when crew allows it

Landing

YES

NO

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

31/05/2023
30/05/2023
29/05/2023
26/05/2023
25/05/2023
24/05/2023