Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΗ ΕΕ υιοθετεί φιλόδοξη εξωτερική πολιτική για τις αερομεταφορές
Αερομεταφορές

Η ΕΕ υιοθετεί φιλόδοξη εξωτερική πολιτική για τις αερομεταφορές

Με βάση την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξωτερική πολιτική των αερομεταφορών της ΕΕ και την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων, το Συμβούλιο ζήτησε την ενίσχυση του συντονισμού, της ενότητας και της αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για μια πιο δυναμική εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής αεροπορίας.

Οι υπουργοί μεταφορών της ΕΕ ενέκριναν συμπεράσματα του Συμβουλίου που θα καθορίσουν το πλαίσιο για μια φιλόδοξη πολιτική εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής αεροπορίας για τα επόμενα χρόνια.

Με βάση την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξωτερική πολιτική των αερομεταφορών της ΕΕ και την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων, το Συμβούλιο ζήτησε την ενίσχυση του συντονισμού, της ενότητας και της αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μια πιο δυναμική εξωτερική πολιτική των αερομεταφορών της ΕΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας αερομεταφορών, ενώ θα υποστηρίζονται παράλληλα και τα συμφέροντα των ευρωπαίων καταναλωτών.

Η παγκόσμια αεροπορία αλλάζει δραματικά και η Ευρώπη έχει υποστεί ισχυρότερο πλήγμα από την ύφεση από ότι πολλές άλλες περιοχές. Οι δράσεις που προτείνονται από την Επιτροπή και εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο, θα συμβάλουν στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του κλάδου των αερομεταφορών της ΕΕ, ανοίγοντας διαπραγματεύσεις με τους βασικούς εταίρους ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές, αναπτύσσοντας νέα εργαλεία για την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού και δημιουργώντας τις κατάλληλες ρυθμιστικές συνθήκες για την τόνωση των επενδύσεων.

Ο αντιπρόεδρος κ. Siim Kallas, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τις μεταφορές, δήλωσε: “Η αεροπορία διαδραματίζει κρίσιμο και στρατηγικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία, τόσο από την άποψη των θέσεων εργασίας, όσο και της ανάπτυξης και συνδεσιμότητας. Το νέο πλαίσιο που το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση μιας πλήρως συντονισμένης εξωτερικής πολιτικής της αεροπορίας της ΕΕ. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ και η βιομηχανία πρέπει να εργαστούν από κοινού με ένα όλο και πιο συντονισμένο τρόπο για την αντιμετώπιση των σοβαρών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας των αερομεταφορών της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά. Μια αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή της νέας εξωτερικής πολιτικής αερομεταφορών για την ΕΕ θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των αερομεταφορών για την ΕΕ και στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας”.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

26/05/2023
25/05/2023
24/05/2023
23/05/2023
22/05/2023
19/05/2023