Τελευταία νέα
HomeΑερομεταφορέςIATA: Νέες οδηγίες για τη βελτίωση της αερομεταφοράς αναπήρων
Αερομεταφορές

IATA: Νέες οδηγίες για τη βελτίωση της αερομεταφοράς αναπήρων

Νέα οδηγία από την IATA για τη μεταφορά βοηθημάτων αναπήρων με στόχο την βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) ανακοίνωσε νέες οδηγίες για να βοηθήσει τις αεροπορικές εταιρείες να μεταφέρουν βοηθήματα κινητικότητας με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα και να βελτιώσουν την ταξιδιωτική εμπειρία για επιβάτες με αναπηρία.

Η παροχή ασφαλούς, αξιόπιστης και αξιοπρεπούς μεταφοράς για επιβάτες με αναπηρία αποτελεί προτεραιότητα για τις αεροπορικές εταιρείες που ενισχύθηκε με ομόφωνα εγκεκριμένο ψήφισμα στην 75η Ετήσια Γενική Συνέλευση της IATA το 2019. Η ασφαλής και αποτελεσματική μεταφορά βοηθημάτων κινητικότητας προσδιορίστηκε ως βασικός τομέας βελτίωσης από αεροπορικές εταιρείες, σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου και ομάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες.

«Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν δεσμευτεί να διασφαλίζουν ότι οι επιβάτες με αναπηρία μπορούν να ταξιδεύουν με αξιοπρέπεια, αυτοπεποίθηση και άνεση. Σε συνεργασία με εκπροσώπους της κοινότητας αναπηρίας, διαπιστώσαμε ότι απαιτούνται επειγόντως νέα πρωτόκολλα για τη βελτίωση της μεταφοράς βοηθημάτων κινητικότητας. Αυτή η νέα οδηγία, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με βασικούς παράγοντες της ταξιδιωτικής αλυσίδας, θα βελτιώσει την εξυπηρέτηση και θα μειώσει σημαντικά τη ζημιά σε αυτές τις ζωτικής σημασίας συσκευές που συχνά αποτελούν επέκταση στο σώμα ενός επιβάτη με αναπηρία», δήλωσε ο Nick Careen, Senior Vice της IATA και Πρόεδρος Επιχειρήσεων, Ασφάλειας και Ασφάλειας.

Τα βασικά στοιχεία της νέας οδηγίας περιλαμβάνουν:

  • Καλύτερες διαδικασίες για την κράτηση και την ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των κωδικών Ειδικού Αιτήματος Υπηρεσίας (SS)
  • Απαίτησης ονόματος επιβατών (PNR) για την παροχή εκ των προτέρων πληροφοριών σχετικά με τις προδιαγραφές των βοηθημάτων κινητικότητας.
  • Σύσταση για τη δημιουργία ηλεκτρονικής ετικέτας βοήθειας για την κινητικότητα, στερεωμένη στο βοήθημα κινητικότητας και που περιέχει τεχνικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν τις αεροπορικές εταιρείες και τους φορείς εξυπηρέτησης εδάφους να μεταφέρουν την βοήθεια με ασφάλεια.
  • Συμβουλές προς τις αεροπορικές εταιρείες σχετικά με την ανάπτυξη μιας εργαλειοθήκης επικοινωνίας για την αλληλεπίδραση με επιβάτες με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης μιας σαφώς σηματοδοτημένης και προσβάσιμης περιοχής ιστότοπου.
  • Βέλτιστες πρακτικές φόρτωσης, συλλογής και επιστροφής βοηθημάτων κινητικότητας.
  • Σύσταση για εξειδικευμένο προσωπικό ράμπας που θα εκπαιδευτεί και θα αναπτυχθεί για να χειριστεί βοηθήματα κινητικότητας.
  • Οδηγίες για τη σωστή επίλυση περιπτώσεων όπου τα βοηθήματα κινητικότητας έχουν υποστεί ζημιά
  • Αναθεωρημένη και βελτιωμένη εκπαίδευση των υπαλλήλων εδάφους και του προσωπικού αεροπορικών εταιρειών

«Η εμπειρία δείχνει ότι η επικοινωνία είναι το κλειδί για τη βελτίωση του χειρισμού των βοηθημάτων κινητικότητας. Αυτή η καθοδήγηση καθορίζει βήματα για τους επιβάτες, τις αεροπορικές εταιρείες και την ταξιδιωτική αλυσίδα για την ανταλλαγή πληροφοριών σε κάθε στάδιο του ταξιδιού. Θα βοηθήσει τις αεροπορικές εταιρείες να αποδώσουν καλύτερα και θα δώσει στους επιβάτες που χρησιμοποιούν βοηθήματα κινητικότητας μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Θα εργαστούμε με τα μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη μας για να εφαρμόσουμε αυτήν την οδηγία και ο κλάδος θα απευθυνθεί στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να ενθαρρύνουν την εναρμόνιση της με τους εθνικούς κανονισμούς», δήλωσε η Careen.

Η οδηγία αντικατοπτρίζει και βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου και θα συνεχίσει να αναθεωρείται και να επεκτείνεται πριν αναπτυχθεί σε βιομηχανικά πρότυπα. Άλλες πτυχές περιλαμβάνουν συστάσεις για σχέδια αεροδρομίων ώστε να πληρούν τα πρότυπα προσβασιμότητας, καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς περί επικίνδυνων αγαθών (για συσκευές που τροφοδοτούνται με μπαταρίες λιθίου), επιπλέον των αναλυτικών οδηγιών για την ασφαλή και ασφαλή φόρτωση βοηθημάτων κινητικότητας επί του σκάφους.

Ετικέτες
23/07/2024
22/07/2024
19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024