Μοιράστηκαν οι άγονες αεροπορικές γραμμές σε Olympic Air και SKY express

Σε Olympic Air και SKY express οι άγονες γραμμές μέχρι το 2027.