Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΝέοι κανόνες για προσωρινούς ελέγχους στα σύνορα εντός της Ζώνης Schengen
Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέοι κανόνες για προσωρινούς ελέγχους στα σύνορα εντός της Ζώνης Schengen

Οι προσωρινοί έλεγχοι στα σύνορα περιορίζονται σε πρώτη φάση σε δύο μήνες αντί για έξι. Η μέγιστη περίοδος ελέγχων στα σύνορα περιορίζεται σε ένα έτος αντί για δύο.

Οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα εντός του χώρου Schengen θα πρέπει να περιοριστούν στο ένα έτος κατ’ανώτατο όριο, αντί για δύο που ισχύει τώρα, τονίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Κώδικας Συνόρων Schengen, ο οποίος βρίσκεται υπό αναθεώρηση, επιτρέπει στα κράτη-μέλη εντός του χώρου Schengen να διενεργούν προσωρινούς ελέγχους στα εσωτερικά τους σύνορα, σε περίπτωση σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια.

Στην ψηφοφορία στην ολομέλεια σήμερα Πέμπτη 29 Νοεμβρίου, με την οποία το ΕΚ καθόρισε τη θέση του πριν τις διαπραγματεύσεις με τις κυβερνήσεις της ΕΕ, οι Ευρωβουλευτές συμφώνησαν ότι:

  • η αρχική περίοδος των συνοριακών ελέγχων θα πρέπει να περιορισθεί σε δύο μήνες, αντί για έξι που ισχύει τώρα, και
  • οι συνοριακοί έλεγχοι δεν θα μπορούν να παραταθούν πέραν του ενός έτους, μειώνοντας έτσι κατά το ήμισυ το τρέχον μέγιστο όριο των δύο ετών.

Οι Ευρωβουλευτές τόνισαν ότι, καθώς η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων επηρεάζεται από τους προσωρινούς συνοριακούς ελέγχους, αυτές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ως έσχατο μέτρο.

Νέες διασφαλίσεις σε περίπτωση παράτασης
Σε περίπτωση παράτασης των ελέγχων πέραν του διμήνου, τα κράτη μέλη της ζώνης Schengen θα πρέπει να παρουσιάζουν λεπτομερή εκτίμηση του κινδύνου που θεωρούν ότι επιβάλλει αυτή την παράταση. Επιπλέον, για οποιαδήποτε μεταγενέστερη επέκταση των συνοριακών ελέγχων πέραν των έξι μηνών θα απαιτούνται επίσημη βεβαίωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι σύννομη καθώς και έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης το ΕΚ να ενημερώνεται καλύτερα και να συμμετέχει περισσότερο στη διαδικασία.

Η εισηγήτρια Tanja Fajon (Σοσιαλιστές, Σλοβενία) δήλωσε τα εξής: “Ο χώρος Schengen είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ΕΕ. Εντούτοις, κινδυνεύει σοβαρά εξαιτίας των συνεχιζόμενων παράνομων ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα από έξι κράτη για πάνω από τρία χρόνια, παρά τη μέγιστη επιτρεπόμενη περίοδο των δύο ετών. Αυτό δείχνει πόσο ασαφείς είναι οι κανόνες και σε τι βαθμό τα κράτη μέλη τους ερμηνεύουν και τους εφαρμόζουν εσφαλμένα. Αν θέλουμε να σωθεί ο χώρος Schengen αυτό είναι κάτι που πρέπει να σταματήσει και να υπάρξουν σαφείς κανόνες”.

Το κείμενο εγκρίθηκε με 319 ψήφους υπέρ, 241 κατά, και 78 αποχές. Οι συνομιλίες με τους υπουργούς μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα, καθώς το Συμβούλιο έχει ήδη συμφωνήσει στη δική του θέση από τον Ιούνιο.

Σημειώνεται ότι η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία, η Σουηδία και η Νορβηγία ασκούν σήμερα ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα της ζώνης Schengen λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων που προέκυψαν από τη μεταναστευτική κρίση που άρχισε το 2015. Η Γαλλία πραγματοποιεί ελέγχους στα σύνορά της λόγω μόνιμης τρομοκρατικής απειλής.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

02/06/2023
01/06/2023
31/05/2023
30/05/2023
29/05/2023
26/05/2023