Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΠιστοποίηση Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας κατά το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001:2015
Αερομεταφορές

Πιστοποίηση Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας κατά το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001:2015

Το πεδίο πιστοποίησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αφορά στην Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας και Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (ATM/ANS) διαδρομής.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια Επιθεώρησης Πιστοποίησης κατά το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001:2015 από διαπιστευμένο Φορέα (ανεξάρτητος εξωτερικός πάροχος), η Γενική Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας πιστοποιήθηκε επιτυχώς και εκδόθηκαν τα σχετικά πιστοποιητικά.

Το πεδίο πιστοποίησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αφορά στην Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας και Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (ATM/ANS) διαδρομής, οι οποίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες υπηρεσίες και λειτουργίες:

  • Εναέριας Κυκλοφορίας (ATS)
  • Επικοινωνιών, Πλοήγησης και Επιτήρησης (CNS)
  • Διαχείρισης Εναέριου Χώρου (ASM)
  • Διαχείρισης Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας (ATFM)
  • Σχεδιασμού Διαδικασιών Πτήσεων (FPD)
  • Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (προμηθειών και υπηρεσιών) σχετικών με τις υπηρεσίες και λειτουργίες Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας και υπηρεσίες και λειτουργίες Αεροναυτιλίας.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και απόκρισης των εργαζομένων της ΥΠΑ και την ποιοτική παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στον τομέα ασφάλειας των πτήσεων, γεγονός που κατατάσσει την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τηςσ Ελλάδας ανάμεσα στις πιo αξιόπιστες υπηρεσίες όσον αφορά στην συνεργασία της με τους ευρωπαϊκούς και τους διεθνείς οργανισμούς.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

22/09/2023
21/09/2023
20/09/2023
19/09/2023
18/09/2023
15/09/2023