Τελευταία νέα
ΑρχικήΣτήλεςΑνοιχτή ΓραμμήΑπόψειςΑνάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων παροχής τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων στην περιφέρεια Πελοποννήσου

ΑπόψειςΑνάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων παροχής τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων στην περιφέρεια Πελοποννήσου

Απόψεις
Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων παροχής τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων στην περιφέρεια Πελοποννήσου
του Δημήτρη Σούκουλη

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί έναν τόπο με ποικιλία σπάνιων φυσικών τοπίων συνυφασμένα με σημαντικά ιστορικά στοιχεία, όπου σε συνδυασμό με διάφορα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά υποδεικνύεται σε σημαντικό σημείο ανάπτυξης διαφόρων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών καθόλη την διάρκεια του έτους.

Η μέχρι τώρα τουριστική δραστηριότητα της Περιφέρειας παρουσιάζει ένταση κυρίως κατά τους θερινούς μήνες – με εξαίρεση ορισμένες ορεινές περιοχές – με επισκέπτες από όλες τις χώρες της Ε.Ε., καθώς και από διάφορα σημαντικά αστικά κέντρα (Ν. Αττικής, υπόλοιπη Ελλάδα). Τα τελευταία χρόνια μετά από συνεχή προσπάθεια διαφόρων συλλογικών φορέων ανά Νομό για ένταξη σε πρότυπα προγράμματα ανάπτυξης και αξιοποίησης των υφιστάμενων φυσικών πόρων και διαφόρων εγκαταστάσεων ανωδομών (LEADER, ΟΠΑΑΧ κλπ), συνέβαλε σημαντικά στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ως προς τις προσφερόμενες τουριστικές υπηρεσίες και προϊόντων με σημαντικά θετικά αποτελέσματα στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη διαφόρων περιοχών. Πρέπει να αναφερθεί ότι ο απώτερος στόχος και σκοπός όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποτελούσε και αποτελεί την τοποθέτηση των υφιστάμενων επιχειρήσεων και των υπολοίπων δομών στην εγχώρια και διεθνή αγορά διαμέσου της προσφοράς θεματικών τουριστικών προϊόντων «ειδικού ενδιαφέροντος». Η κατεύθυνση αυτή καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από τη δημιουργία μιας κοινής ταυτότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας ώστε ορισμένες περιοχές να μεταβληθούν σε προορισμούς διαφόρων θεματικών μορφών τουρισμού. Ένα τέτοιο σχέδιο δράσης αποτελείται από την προσπάθεια δημιουργίας διαφόρων συνεργασιών μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παροχής τουριστικών υπηρεσιών της Περιφέρειας καθώς και των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παραγωγή και διάθεση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων ανάμεσα και τους διάφορους συλλογικούς, τοπικούς και κοινωνικούς φορείς.

Οι ωφέλειες και τα πλεονεκτήματα που μπορούν να αποκομίσουν οι επιχειρήσεις και οι εμπλεκόμενοι φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων ανά την Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσα από την ανάπτυξη διαφόρων συνεργασιών, μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:


  • Μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των επιχειρήσεων και συνεργασία σε μία συγκεκριμένη επιχειρηματική κουλτούρα.

  • Δυνατότητα εισαγωγής νέων εργαλείων και μεθόδων προώθησης των πωλήσεων.

  • Ενημέρωση της αγοράς ως προς τις διαθέσιμες Υπηρεσίες με στόχο το «κτίσιμο μιας εικόνας» του προορισμού που θα αναφέρεται σε ένα καινοτομικό προϊόν, με τη χρήση νέων υπηρεσιών, σε μια συμβατική τιμή.

  • Πειστική επικοινωνία με το κοινό αγοράς – στόχου ως προς τον εντοπισμό των βασικών πλεονεκτημάτων, με στόχο την ενθάρρυνση του καταναλωτή ως προς την προτίμηση του προορισμού.

  • Δημιουργία και διατήρηση υπενθύμισης προϊόντος σε περιπτώσεις διακυμάνσεων της τουριστικής ζήτησης ώστε να διατηρηθεί το προσφερόμενο προϊόν σε υψηλό επίπεδο.

  • Σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων μέσω της επίτευξης οικονομιών κλίμακας στην προμήθεια πρώτων υλών.

  • Δυνατότητα μελέτης και εφαρμογή διαδικασιών που αφορούν την πιστοποίηση διεθνών προτύπων πιστοποίησης,ISO,HACCP.

  • Συμπληρωματικά των παραπάνω αποτελεί και το γεγονός της σημασίας της συλλογικότητας που αναπτύσσεται σε κάθε περιοχή π.χ. επαγγελματικοί σύνδεσμοι, συλλογικοί φορείς, επιμελητήρια κλπ.


Ο κ. Δημήτρης Σούκουλης είναι Σύμβουλος τουριστικών επιχειρήσεων και συνεργάτης Επιμελητηρίου Λακωνίας.

εκπαιδευτικός Τουρισμού | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Ο κ. Δημήτρης Σούκουλης είναι εκπαιδευτικός Τουρισμού και διοικητικό στέλεχος ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

30/05/2023
29/05/2023
26/05/2023
25/05/2023
24/05/2023
23/05/2023