Τελευταία νέα
ΑρχικήΣτήλεςΑνοιχτή ΓραμμήΑπόψειςΤα συμβατικά πρότυπα προώθησης του κλασσικού τουρισμού είναι πλέον αναποτελεσματικά

ΑπόψειςΤα συμβατικά πρότυπα προώθησης του κλασσικού τουρισμού είναι πλέον αναποτελεσματικά

Απόψεις
Τα συμβατικά πρότυπα προώθησης του κλασσικού τουρισμού είναι πλέον αναποτελεσματικά
του Ευστάθιου-Σωτήρη Κουρή

Η εποχή που διανύουμε συμπίπτει με μια περίοδο κρίσης αναφορικά με τον τουρισμό. Η κρίση είναι αθροιστικό αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, μεταξύ των οποίων τα τρομοκρατικά γεγονότα που συντάραξαν την παγκόσμια κοινή γνώμη και επέφεραν πλήγμα στον τουρισμό, αλλά εντάθηκε οριακά με την πολεμική σύρραξη στο Ιράκ. Έτσι, σε ένα ήδη βεβαρημένο από πλευράς ανταγωνισμού διεθνές τουριστικό γίγνεσθαι, η επιπλέον δυσχέρεια καθιστά επιτακτική την ανάγκη άμεσου και σοβαρού σχεδιασμού του κεφαλαίου τουρισμός για τον τόπο μας.

Οι γενικές δράσεις στα συμβατικά πρότυπα της προώθησης του κλασσικού τουρισμού είναι πλέον αναποτελεσματικές γιατί ακολουθούν κανόνες ομοιομορφίας, δεν χαρακτηρίζονται από καινοτομία και δεν μας καθιστούν προτιμητέους έναντι των άλλων τουριστικών τόπων.

Ειδικά σε μια επιδίωξη οργάνωσης του αντικειμένου «προβολή του κλασσικού τουρισμού» θα πρέπει να αντεπεξέλθουμε στα αιτήματα ποιότητα, παροχή υψηλών υπηρεσιών, άρτιων υποδομών, πολυτελών χώρων κατάλυσης κ.λπ. Δυστυχώς, σε αυτά τα στοιχεία χωλαίνουμε, τόσο σε σχέση με τους τουριστικούς τόπους του εξωτερικού όσο και με τους αντίστοιχους του εσωτερικού και ως εκ τούτου το συγκριτικό μας πλεονέκτημα των εξαιρετικά φυσικού κάλους παραλίων, του ιδιαίτερα καλού καιρού, του νησιώτικου τοπίου σχεδόν αναιρείται από τις ελλείψεις εκείνων που συνθέτουν μια ελκυστική εικόνα για το σχετικό κοινό.

Επειδή, όμως, ο κλασσικός-μαζικός τουρισμός καλύπτει έως της παρούσης την πλειοψηφία των αφίξεων έναντι των έτερων μορφών τουρισμού, θα πρέπει το θέμα της προβολής του να αντιμετωπισθεί με ευαισθησία, αξιοποιώντας στο έπακρο τα διαθέσιμα μέσα ώστε να διατηρηθεί ή και αν είναι εφικτό να αυξηθεί το ποσοστό της κίνησης τα επόμενα χρόνια, με τα όποια μέσα, παροχές ή υπηρεσίες διαθέτουμε. Συγκεκριμένα, όπου οι αδυναμίες υποστήριξης του κλασσικού τουρισμού επηρεάζουν αρνητικά την προς τα έξω εικόνα μας, ο εναλλακτικός τουρισμός οφείλει να λειτουργήσει επικουρικά, για την διατήρηση ή τόνωση του ρεύματος των αφίξεων.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η προβολή επιβάλλεται να ενταχθεί σε μια λογική εξειδίκευσης τόσο αναφορικά με το περιεχόμενο της και τα θεματικά πεδία της όσο και σε σχέση με τον τρόπο που θα λάβει χώρα.

Η προβολή των νησιών θα πρέπει να έχει, μεταξύ άλλων, τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Θα πρέπει να διαφοροποιεί σαφώς το νησί ώστε να μην είναι συγκρίσιμο με κάτι ανάλογο σε όμορους ή όχι προορισμούς.
  • Να απευθύνεται και να προσελκύει ανθρώπους ποικίλων ηλικιών, ενδιαφερόντων και κοινωνικών τάξεων.
  • Να μπορεί να συνδυάζεται και να αναδεικνύει διάφορα είδη κλασσικού και θεματικού-εναλλακτικού τουρισμού.
  • Να παρουσιάζει στοιχεία που θα μπορούσαν από μόνα τους να παροτρύνουν τον επισκέπτη να επιλέξει τα νησιά.

Σε ότι αφορά στο τρόπο της προβολής, μεταξύ άλλων, θα πρέπει:

  • Να λαμβάνει χώρα τις καίριες χρονικές περιόδους, ώστε να γίνεται έγκαιρη αξιοποίηση των δράσεων προβολής, πάντα σε σχέση με το προς ανάδειξη θέμα, τους πιθανούς συσχετισμούς του με άλλα θέματα προς προώθηση και με τις ιδιαιτερότητες των ανθρώπων τους οποίους επιδιώκουμε να προσελκύσουμε.
  • Να μην απευθύνεται μόνο σε δεδομένες αγορές, αλλά διαβλέποντας ένα μελλοντικό κορεσμό να στοχεύει και σε νέες υπό ανάπτυξη αγορές που διαφαίνεται ότι θα διαδραματίσουν κυρίαρχο ρόλο στο τουριστικό στερέωμα στις επερχόμενες περιόδους.

Βεβαίως, αυτό προϋποθέτει να επιλεγούν χώρες με θεμιτή πρόσβαση και ενδιαφέρον για ότι έχει να επιδείξει ο τόπος μας καθώς και διαρκή εγρήγορση αναφορικά με την αντίληψη του σφυγμού της επικαιρότητας και την παρακολούθηση και πρόβλεψη διεθνών εξελίξεων που επηρεάζουν τον τουρισμό σε διεθνή και εγχώρια βάση.

Σε ότι αφορά την συμμετοχή στις Εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού, αυτή θα πρέπει να είναι βαρύνουσα, όχι ως προς την ποσότητα, αλλά, κυρίως, ως προς την ποιότητα των διοργανώσεων που επιλέγονται για την συμμετοχή αλλά και της εκεί παρουσίας.

Τέλος, έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις προς την περιφέρεια, μεταξύ οποίων περιλαμβάνονται, η πραγματοποίηση infotrips, η οργάνωση χώρων υποδοχής και πληροφόρησης των επισκεπτών, εκδηλώσεων αναβίωσης εθίμων και παραστάσεων εμπνευσμένων από το Ομηρικό έπος καθώς και άλλων που θα στοχεύουν στην προβολή και προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού όπως ο αθλητικός, ο περιπατητικός, ο οικολογικός, ο θαλάσσιος, ο πολιτιστικός, ο σπηλαιολογικός κ.λπ.

Συγκεκριμένα, οι αθλητικές εκδηλώσεις μπορούν να υποστηριχθούν άρτια από τους τοπικούς συλλόγους και φορείς όπως έχει αποδείξει η μέχρι τώρα πραγματικότητα με τις Διεθνείς διοργανώσεις στην γυμναστική, στην άρση βαρών στο beach volley, στην ιστιοπλοΐα..

Αναφορικά με τον περιπατητικό τουρισμό υπάρχουν χαραγμένες διαδρομές με σήμανση (Μονοπάτια Ιθάκης, Σάμη, Πόρος, Πάστρα, Κατελειός) για τα οποία υφίστανται και σχετικά φυλλάδια με την περιγραφή της διαδρομής. Το σχετικό υλικό οφείλει να αναπαραχθεί και να διανέμεται μαζί με τον τουριστικό οδηγό του Νομού και να αποστέλλεται στις Εκθέσεις που συμμετέχει ο Νομός. Ο σπηλαιολογικός τουρισμός μπορεί να αναπτυχθεί με κέντρο την Σάμη. Σχετικά με τον οικοτουρισμό η παρουσία του Αίνου αρκεί για να αποτελέσει φερέφωνο του αλώβητου φυσικού μας πλούτου ανά τον κόσμο συνδυασμένα με την αρωγή σχετικών εντύπων καταχωρήσεων και διαδικτυακής προβολής.

Ο θαλάσσιος τουρισμός μπορεί να συνδυαστεί με τον αθλητικό τουρισμό και τον πολιτιστικό τουρισμό με την διοργάνωση ιστιοπλοϊκών αγώνων (περίπλους Οδυσσέα). Ειδικά ο τουρισμός των κρουαζιερόπλοιων πρέπει να ενισχυθεί με την παροχή διαφημιστικού υλικού στα πλοία που προσεγγίζουν τα νησιά μας.

Ο αγροτουρισμός μπορεί να συνδυαστεί κάλλιστα με όλες τις μορφές θεματικού τουρισμού.

Στόχος όλων οφείλει να είναι η διαμόρφωση κοινών πλαισίων συνεργασίας με το σύνολο των φορέων του τόπου και μέσω διεθνών συνεργασιών ώστε να θεμελιωθεί στέρεα μια εικόνα ουσιαστικής τουριστικής ανάπτυξης και μια πολιτική τουρισμού με αξιώσεις.

* Ο Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής είναι αναπληρωτής Νομάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Ιστοσελίδα | + Άρθρα
29/09/2023
28/09/2023
27/09/2023
26/09/2023
25/09/2023
22/09/2023