Τελευταία νέα
ΑρχικήΣτήλεςΆρθραΈτος 2011: Τουριστική ανάπτυξη και νέες αυτοδιοικητικές δομές

Έτος 2011: Τουριστική ανάπτυξη και νέες αυτοδιοικητικές δομές

Έτος 2011: Τουριστική ανάπτυξη και νέες αυτοδιοικητικές δομές

(Δημοσίευση, Εφημερίδα Ροδιακή 25-12-10)

 

Η νέα χρονιά είναι πρόκληση σε πολλά επίπεδα για την ανάπτυξη του τόπου και το αυτοδιοίκητικό γίγνεσθαι. Πολλές αλλαγές εν όψει. Έχουν αποφασιστεί και θα πραγματοποιηθούν με την 1η του Νέου Έτους. Οι νομαρχίες καταργούνται και οι εξουσίες συγκεντρώνονται στις πρωτεύουσες των περιφερειών, ενώ κατά τόπους υπάρχουν αντιπεριφέρειες με τοπικές αρμοδιότητες. Τα νησιά ενώνονται σε ένα δήμο το καθένα και οι κατά τόπους δήμοι γίνονται τοπικά διαμερίσματα.

Οι αλλαγές αυτές αποτελούν κατά πολλούς ευκαιρία για ανάπτυξη. Μόνο όμως αν υπάρχουν οράματα και ο τουρισμός (για τις τουριστικές περιοχές) συνδεθεί με το περιβάλλον, και ως υποδομή και ως πόρος η ανάπτυξη μπορεί να γίνει σε ολοκληρωμένα επίπεδα.

Οι επενδύσεις στον τουρισμό σχετίζονται με εθνικούς και πολυεθνικούς κρατικούς και μη κρατικούς -ιδιωτικούς φορείς και παράμετροι της είναι:

Παράγοντες τουριστικής ανάπτυξης

  • Διεθνείς η υπερεθνικοί φορείς και οι οργανισμοί.
  • Επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα (tour operators, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τουριστικά πρακτορεία επιχειρήσεις μεταφορικών μέσων, εταιρείες μεταφορικών μέσων, εταιρείες διαχείρισης θεματικών πάρκων, εταιρείες εστίασης και αναψυχής).
  • Πολιτικές άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένες με την τουριστική ανάπτυξη.
  • Φορείς και ομάδες συμφερόντων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο που συνδέονται με τη σχεδίαση την οργάνωση και τη προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης.
  • Παράμετροι επιρροής της τουριστικής ζήτησης και προσφοράς.

Τουριστικοί προορισμοί
Πολλοί τουριστικοί προορισμοί στην Ελλάδα και αλλού, έχουν ως στόχο τη συνεχή αύξηση του οικονομικού κέρδους που αποφέρει ο τουρισμός, έτσι συχνά προσανατολίζονται στην αναζήτηση ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού τουριστών χρησιμοποιώντας ως μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης το μαζικό τουρισμό.

Όμως, η μεγάλη πληθυσμιακή συγκέντρωση σε περιοχές με συγκεκριμένες περιβαλλοντικές και κοινωνικές δυνατότητες δημιουργεί διαταραχές στις συνήθειες της τοπικής κοινωνίας και περιβαλλοντικά προβλήματα και δυσλειτουργίες Αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις εμποδίζουν τη συνεχή και ομαλή διεξαγωγή της τουριστικής διαδικασίας σύμφωνα με έρευνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού.

Κρίση
Κατά γενική ομολογία, είμαστε σε κρίση και όλοι την έχουν αντιληφθεί βαρέως, την ίδια στιγμή, και συνεχώς οι Έλληνες πολιτικοί μιλούν για την ανάπτυξη, διέξοδος όμως όπως τονίζουν οι ευαγγελιζόμενοι την πρόοδο του τόπου είναι μόνο η ανάπτυξη. Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στην Ελλάδα. και ως εκ τούτου ήρθε λοιπόν η ώρα για αποφάσεις για τουριστική ανάπτυξη σε συνδυασμό όμως με βιώσιμη αναπτυξιακή πολιτική και υποδομές.

Δύο μπορούν να είναι οι κατηγορίες προορισμών, αυτοί που έχουν αναπτύξει τις υποδομές διαχείριση αποκριμάτων, αστικών λυμάτων, επαρκή λιμάνια, επαρκή αεροδρόμια, επαρκές οδικό δίκτυο) και αυτοί που δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει σωστό περιβαλλοντικό πρόσωπο λόγω ελλείψεων υποδομών.

Οι αναπτυξιακοί στόχοι πρέπει να είναι: η ανάπτυξη υποδομών, η αναβάθμιση τουριστικών καταλυμάτων και όπου η αγορά υπαγορεύει νέων, η αναβάθμιση των πόλεων (ελεύθεροι χώροι, ποδηλατόδρομοι), η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η πλαισίωση της κοινωνίας από υψηλού επιπέδου πολιτισμό και όχι λαϊκή- ποπ, η προώθηση της παράδοσης αλλά και της καλλιτεχνικής νεωτερικότητας, η προστασία δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα, η καλλιέργεια τουριστικής-περιβαλλοντικής συνείδησης.

Η τουριστική ανάπτυξη σε στάδια
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η τουριστική ανάπτυξη σε στάδια σε συνδυασμό με τους παράγοντες που επηρεάζουν το κάθε βήμα πολιτικής.

ΦΑΣΕΙΣ –ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ

◄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-
◄ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

◄ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
◄ ΠΟΡΟΙ
◄ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
◄ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ-
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ

◄ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
◄ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ- ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
◄ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
◄ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

◄ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ
◄ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ

◄ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
◄ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑ ΑΓΟΡΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

◄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

◄ ΑΠΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
◄ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

 

* Ο Δημήτρης Προκοπίου είναι υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πειραιώς και υποδιευθυντής Οργανισμού Τουρισμού Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου

1. Κοκκώσης Χ. Τσάρτας Π, Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα  2001
2. Γεροστεργίου Κατερίνα Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη. http://fonikatanaloton.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html

Σύμβουλος Τουρισμού - Τοπική Αυτοδιοίκηση | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Ο δρ. Δημήτρης Προκοπίου είναι εντεταλμένος Καθηγητής θαλάσσιας Οικολογίας στον Ναυτιλιακό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και εκπαιδευτής ενηλίκων, Ναυτιλιακών Σπουδών και Τουριστικών και Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Είναι σύμβουλος τουρισμού στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει εργαστεί για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου, στον Δήμο Ικαρίας και την Δήμο Πόρου. Το 2019 εργάστηκε στον Δήμο Πάρου. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του Wessex Institute, στο Southampton της Βρετανίας.

29/05/2023
26/05/2023
25/05/2023
24/05/2023
23/05/2023
22/05/2023