Τελευταία νέα
HomeΣτήλεςΜελέτες και ΈρευνεςΑύξηση 203% του κύκλου εργασιών των αθηναϊκών καταλυμάτων το β’ τρίμηνο 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2021
Έρευνα

Αύξηση 203% του κύκλου εργασιών των αθηναϊκών καταλυμάτων το β’ τρίμηνο 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2021

Σύμφωνα με τα στοιχεία της GBR Consulting, το 2022 σε σύγκριση με το 2017, στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση (+23%) ανάμεσα στους 4 τομείς της Αθήνας, όσον αφορά τα ξενοδοχεία. Το 2022, ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών συγκέντρωσε το 76% των ξενοδοχείων της Αθήνας. Το 2017 το ποσοστό αυτό ήταν 72%.

Η ραγδαία μεταβολή των συνθηκών στις οποίες πραγματοποιούνται τα ταξίδια αλλά και οι περιορισμοί αυτοί καθ’ εαυτοί που έχουν επιβληθεί για τον περιορισμό της πανδημίας, έχουν μεταβάλλει σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών αγορών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στα διεθνή ταξίδια.

Ο Δήμος Αθηναίων, προκειμένου να διευκολύνει την ανάκαμψη της τουριστικής δραστηριότητας στην Αθήνα και να διευκολύνει τις τουριστικές επιχειρήσεις και φορείς να προσαρμοσθούν στις νέες συνθήκες ανέθεσε στο ΙΝΣΕΤΕ τη “Δράση Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των μελών / τουριστικών επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα και ανάγκες της αγοράς: Ευέλικτη και Εξειδικευμένη πληροφόρηση των φορέων και Επιχειρήσεων. Στοχευμένη και οργανωμένη διάθεση δεδομένων επιχειρηματικότητας” με MIS 5083736.

Στα πλαίσια της ανωτέρω πράξης ανατέθηκε στην GBR Consulting, με την από 3/12/2021 σύμβαση “Εκπόνηση τεσσάρων (4) τριμηνιαίων εκθέσεων για τον τουρισμό της Αθήνας”, η παρουσίαση στοιχείων που αφορούν στο τουριστικό προϊόν της Αθήνας και ειδικότερα:

 • Στοιχεία προσφοράς: διαθεσιμότητα πτήσεων και αεροπορικών θέσεων, ξενοδοχειακό δυναμικό και δυναμικό ενοικιαζομένων δωματίων, μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι
 • Στοιχεία ζήτησης: αεροπορικές αφίξεις, πληρότητες ξενοδοχείων, αφίξεις, διανυκτερεύσεις, έσοδα
 • Δείκτες: δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων, δείκτες δαπάνης και διάρκειας παραμονής, δείκτες αξιολόγησης τουριστικού προϊόντος.

Τα κυριότερα σημεία της έρευνας είναι:

 • Την περίοδο YTD Ιούλιος 2022, οι διεθνείς αφίξεις και οι αφίξεις αλλοδαπών στον ΔΑΑ έφτασαν το 80% και 81% των αφίξεων της αντίστοιχης περιόδου του 2019.
 • Οι διεθνείς αφίξεις στον ΔΑΑ τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2022 έφτασαν το 91% και το 93% αντίστοιχα των επιπέδων των αντίστοιχων μηνών του 2019, ενώ οι αφίξεις αλλοδαπών έφτασαν το 93% και 95%.
 • Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2021 οι αφίξεις των αλλοδαπών και ημεδαπών στα ξενοδοχεία της Αττικής έφτασαν το 42% και το 57% αντίστοιχα των επιπέδων του 2019, ενώ για την Αθήνα τα ποσοστά ήταν 40% και 54% αντίστοιχα. Οι διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών και ημεδαπών το 2021 έφτασαν το 44% και 61% αντίστοιχα των επίπεδων του 2019 και για την Αθήνα 42% και 57% αντίστοιχα.
 • Το 2021, οι αφίξεις στο λιμάνι του Πειραιά έφτασαν στο 66% των επιπέδων του 2019, βάσει στοιχείων του ΙΝΣΕΤΕ.
 • Σύμφωνα με τα στοιχεία της GBR Consulting, το 2022, τα ξενοδοχεία της Αθήνας, στην οποία περιλαμβάνονται οι Π.Ε. του Κεντρικού, του Νότιου, του Βόρειου και του Δυτικού Τομέα Αθηνών, αυξήθηκαν κατά 17%, ενώ τα δωμάτια ξενοδοχείων αυξήθηκαν κατά 10% σε σύγκριση με το 2017.
 • Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σε όλες τις κατηγορίες ξενοδοχείων της Αθήνας σημειώθηκε αύξηση εκτός από την κατηγορία 2* όπου σημειώθηκε μείωση 15%. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στην κατηγορία 4* (+50%). Το 2022, η κατηγορία 2* ήταν η μεγαλύτερη με ποσοστό 29%. Το 2017, το ποσοστό αυτό ήταν 39%.
 • Σύμφωνα με τα στοιχεία της GBR Consulting, το 2022 σε σύγκριση με το 2017, στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση (+23%) ανάμεσα στους 4 τομείς της Αθήνας, όσον αφορά τα ξενοδοχεία. Το 2022, ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών συγκέντρωσε το 76% των ξενοδοχείων της Αθήνας. Το 2017 το ποσοστό αυτό ήταν 72%.
 • Κατόπιν της βραδείας έναρξης του 2022, η πληρότητα των ξενοδοχείων της Αθήνας τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2022 έφτασε σχεδόν στα επίπεδα του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της GBR Consulting. Του ίδιους μήνες, η μέση τιμή δωματίου αυξήθηκε κατά 17%, 19% και 20% αντίστοιχα σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019.
 • Τα επίπεδα πληρότητας YTD Αύγουστος 2022 μειώθηκαν από 78,0% το 2019 σε 65,7% το 2022 (-15,8%), ενώ οι τιμές δωματίων αυξήθηκαν από 107 ευρώ το 2019 σε 120 ευρώ το 2022, αύξηση της τάξης του 12,9%. Ως αποτέλεσμα, το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο να μειωθεί από 83 ευρώ το 2019 σε 79 ευρώ το 2022 YTD Αύγουστος, δηλαδή έφτασε το 95% των επιπέδων του 2019.
 • Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το β’ τρίμηνο του 2022, ο κύκλος εργασιών των καταλυμάτων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 239% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 και κατά 8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Ο κύκλος εργασιών των καταλυμάτων στην Αθήνα αυξήθηκε κατά 203% το β’ τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2021 και αυξήθηκε κατά 11% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.
 • Σύμφωνα με τα στοιχεία της TCI Research, ο βαθμός αξιολόγησης της εμπειρίας τόσο για την Ελλάδα όσο και την Αθήνα κατέγραψε πτωτική τάση από τον Μάρτιο του 2022 φτάνοντας τον Αύγουστο στο 8,9.
 • Από τον Μάιο του 2022 μέχρι και τον Αύγουστο του 2022 ο όγκος ταξιδιωτικών συνομιλιών για την Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της TCI Research. Τον Αύγουστο του 2022 το ποσοστό αναφορών COVID-19 μειώθηκε σημαντικά τόσο για την Ελλάδα όσο και την Αθήνα.
 • Οι προγραμματισμένες θέσεις σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις για την Αθήνα το 2022 έχουν αύξηση 59% σε σχέση με το 2021 και μείωση 9% σε σχέση με το 2019, όπως παρατηρείται από τα στοιχεία της OAG.
 • Το 2022 σε σχέση με το 2021 YoY (Ιούλιος), όσον αφορά στις κρατήσεις αεροπορικών θέσεων, η Αθήνα σημείωσε αύξηση 76%, το χαμηλότερο ποσοστό αύξησης σε σύγκριση με τη Βαρκελώνη, τη Λισαβόνα, τη Μαδρίτη, το Μιλάνο και τη Ρώμη. Το 2022 σε σύγκριση με το 2019, η Αθήνα έχει το χαμηλότερο ποσοστό μείωσης (-25%) σε σύγκριση με τις υπόλοιπες πόλεις.

4th-Quarterly-report-Athens

12/07/2024
11/07/2024
10/07/2024
09/07/2024
08/07/2024
05/07/2024