Τελευταία νέα
HomeΣτήλεςΜελέτες και ΈρευνεςΗ περιβαλλοντική βιωσιμότητα των ελληνικών ξενοδοχείων

Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα των ελληνικών ξενοδοχείων

Το ποσοστό των πιστοποιημένων ξενοδοχείων που εφαρμόζουν μεθόδους μέτρησης του αποτυπώματος άνθρακα του ξενοδοχείου είναι σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των μη πιστοποιημένων ξενοδοχείων (25% έναντι 9%).

Η έρευνα πεδίου για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των ελληνικών ξενοδοχείων αποτέλεσε τη βάση της συνεργασίας του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) με την Google στο πλαίσιο της επιτάχυνσης του πράσινου και βιώσιμου  μετασχηματισμού του τουριστικού κλάδου της Ελλάδας.

Στόχος της έρευνας ήταν η αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης που επικρατεί στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο, όσον αφορά στην εφαρμογή πρακτικών για περιβαλλοντική βιωσιμότητα και αειφορία, καθώς και στην καταγραφή των αναγκών σε ενημέρωση και εκπαίδευση πάνω στα θέματα αυτά.

Τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής αξιοποιήθηκαν στο σχεδιασμό του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος του Υπουργείου Τουρισμού και της Google, σε συνεργασία και με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού (GSTC), το οποίο έχει ως στόχο να βοηθήσει τις τουριστικές επιχειρήσεις να επιταχύνουν το βιώσιμο μετασχηματισμό τους και να επικοινωνήσουν τις περιβαλλοντικές τους δράσεις. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Απρίλιο και θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους χωρίς κόστος.

Τα συμπεράσματα της έρευνας:

  • Το ποσοστό ξενοδόχων με γνώσεις άνω του μετρίου πάνω σε θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας είναι υψηλότερο στα δημοφιλή νησιά (51,2%).
  • Η εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας θεωρείται μεγάλης σημασίας για το μέλλον όλων των ξενοδοχείων, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Ωστόσο, τα μεγάλα και μεσαία ξενοδοχεία καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά από τα μικρά και οικογενειακά ξενοδοχεία.
  • Το επίπεδο γνώσεων πάνω σε θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας είναι αρκετά υψηλότερο στα μεγάλα ξενοδοχεία.
  • Το ποσοστό των ξενοδοχείων που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών άνθρακα είναι αντιστρόφως ανάλογο με το μέγεθός τους. Ωστόσο, αντίθετη τάση καταγράφεται για τους στόχους μείωσης.
  • Παρατηρείται ότι η εφαρμογή μεθόδων μέτρησης του αποτυπώματος άνθρακα είναι πιο έντονη σε ξενοδοχεία που αποτελούν μέρος μιας αλυσίδας.
  • Τα πιστοποιημένα ξενοδοχεία αναγνωρίζουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τη σημασία της υιοθέτησης βιώσιμων πρακτικών για το μέλλον της ξενοδοχειακής επιχείρησης συγκριτικά με τα μη πιστοποιημένα ξενοδοχεία.
  • Μεγάλη διαφορά παρατηρείται και στο επίπεδο γνώσεων (των ξενοδόχων) πάνω σε θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ανάμεσα στα πιστοποιημένα και μη ξενοδοχεία.
  • Το ποσοστό των πιστοποιημένων ξενοδοχείων που εφαρμόζουν μεθόδους μέτρησης του αποτυπώματος άνθρακα του ξενοδοχείου είναι σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των μη πιστοποιημένων ξενοδοχείων (25% έναντι 9%).
TDNgr Rectangular

Η συντακτική ομάδα του TravelDailyNews Greece & Cyprus διαθέτει πάνω από 35 χρόνια εμπειρία σε Β2Β τουριστική ειδησεογραφία καθώς επίσης και σε θέματα marketing και επικοινωνίας.

23/07/2024
22/07/2024
19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024