Τελευταία νέα
ΑρχικήΣτήλεςΠαρουσίασηΚοινωνική Θεωρία και Τουρισμός
Βιβλιοπαρουσίαση

Κοινωνική Θεωρία και Τουρισμός

Το εν λόγω βιβλίο αναλύει την έννοια του «τουρίστα» και προσεγγίζει τον τουρισμό ως κοινωνικο-οικονομική επιστήμη.

Το νέο βιβλίο του Χρήστου Ν. Τσιρώνη αφορά και αναλύει την πολυμορφικότητα του τουρισμού ως την κοινωνική – οικονομική επιστήμη του 20ου αιώνα μέσα από την ριζοσπαστική αλλαγή της πολιτισμικής περιήγησης και ανθρώπινης εμπειρίας, που σήμερα αγγίζει το  μεγαλύτερο πληθυσμιακό αριθμό στην ανθρώπινη ιστορία και συμβάλλει άμεσα στη διαμόρφωση της έννοιας του «τουρίστα».

Με μια σύντομη ιστορική αλλά συνάμα καίρια αναδρομή τεκμηριώνεται η δυναμική σχέση του τουριστικού φαινομένου, σε τοπικό και πολυεθνικό επίπεδο, με το νεωτερικό πολιτιστικό παράδειγμα, με αλληλεπίδραση τόσο μέσα από τα μοτίβα, τις προτεραιότητες όσο και από τον τρόπο ζωής και τις επιλογές των ανθρώπινων δράσεων, άρα και της αναμφισβήτητης διεπιστημονικότητας του τουρισμού και της αμφίδρομης σχέσης του με την κοινωνική πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο μιας συνεχούς και παγκόσμιας αλληλεπίδρασης διαφορετικοί παράγοντες διασυνδέονται εμφανώς ή αφανώς μεταξύ τους μέσα από την ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων: πολιτικοί θεσμοί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, οργανώσεις και πολιτιστικοί φορείς, θρησκευτικές κοινότητες, επιχειρήσεις, επαγγελματίες, μέσα επικοινωνίας και μετακίνησης, αλυσίδες μεταφοράς αγαθών και εμπορευμάτων. Ο ρόλος της σύγχρονης Κοινωνικής Θεωρίας σε αυτό το πλαίσιο είναι να αναδείξει τη σχέση του Τουρισμού και της Νεωτερικότητας, τον ρόλο της πολιτιστικής και της θρησκευτικής κληρονομιάς και τη δυναμική συσχέτισή τους σε αυτό το πλαίσιο.

Το βιβλίο αποτελεί απότοκο μακροχρόνιας έρευνας πεδίου και ανάλυσης και χωρίζεται σε τρία μέρη:

ΜΕΡΟΣ Α – Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 Θεωρία και ταξινομικές διαβαθμίσεις

Τα κεφάλαια που συμπεριλαμβάνονται αναλύουν το πολιτισμικό και κοινωνικό φαινόμενο του τουρισμού, μέσα από την ιστορική αναδρομή και τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς, τις αναλυτικές κατηγοριοποιήσεις και τα είδη του σύγχρονου τουρισμού.

-ΜΕΡΟΣ Β

Κοινωνική θεωρία και τουρισμός

Ο τουρισμός ως σύγχρονη κοινωνική δραστηριότητα, σύγχρονη κοινωνική θεωρία και πρακτική, μέσα από τα κεφάλαια 5 και 6.

-ΜΕΡΟΣ Γ

Σύγχρονη κοινωνική θεωρία και τουρισμός: Ειδικά θέματα

Οι παράμετροι ενός στρατηγικού σχεδιασμού που αποσκοπεί στην ανάπτυξη πολυμορφικών προτάσεων περιήγησης και τουριστικής εμπειρίας, το αίτημα της αυθεντικότητας στην τουριστική εμπειρία και περιήγηση, η ηθική και ο τουρισμός αναλύονται μέσα στα επόμενα 5 κεφάλαια

Επιστημονική Συντάκτρια - TravelDailyNews Greece & Cyprus | + Άρθρα

Η Γιώτα Μοσχοπουλίδου είναι πτυχιούχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Απόφοιτη Μεταπτυχιακού ΔΠΜΣ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με επιστημονική κατεύθυνση “Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη”.

Δραστηριοποιείται ως Επιστημονική Σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης, με πολυετή εμπειρία στο φάσμα του τουριστικού γίγνεσθαι και εξειδίκευση στο Τουριστικό Μάρκετινγκ και την Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Ως επιστημονική συντάκτρια του TravelDailyNews αρθρογραφεί πάνω σε θέματα Ανάπτυξης/Βιωσιμότητας/Καινοτομίας- Τεχνολογίας/Εναλλακτικών Μορφών και Πολιτισμού. Είναι υπεύθυνη για τις βιβλιοπαρουσιάσεις του επιστημονικού κλάδου του τουρισμού.

24/05/2024
23/05/2024
22/05/2024
21/05/2024
20/05/2024
17/05/2024