Τελευταία νέα
ΑρχικήΣτήλεςΠαρουσίασηΝέα ελληνική έκδοση του βιβλίου «Στρατηγική Διοίκηση στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία»
Βιβλιοπαρουσίαση

Νέα ελληνική έκδοση του βιβλίου «Στρατηγική Διοίκηση στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία»

Η ελληνική έκδοση του βιβλίου «Στρατηγική Διοίκηση στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία» προσφέρει σύγχρονες θεωρίες και πρακτικά παραδείγματα για την ανάπτυξη στρατηγικών ικανοτήτων στον τουριστικό κλάδο.

Το βιβλίο «Στρατηγική Διοίκηση στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία», των συγγραφέων Fevzi Okumus, Levent Altinay, Prakash Chathoth, Mehmet Ali Köseoglu, κυκλοφορεί σε πρώτη ελληνική έκδοση με την επιστημονική επιμέλεια κειμένων και απόδοση όρων και εννοιών των Μαριάννα Σιγάλα και Δημήτριου Π. Στεργίου.

Η νέα αυτή έκδοση αναδεικνύει το ταχέως μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό παγκόσμιο περιβάλλον, καθώς και την πολιτισμική και κοινωνικοοικονομική πολυπλοκότητα των οργανισμών τουρισμού και φιλοξενίας της νέας εποχής, προσεγγίζοντας τα σύγχρονα θεωρητικά μοντέλα και εμπλουτίζοντάς τα με παραδείγματα και περιπτώσεις μελέτης.

Τα νέα κεφάλαια της δεύτερης (αγγλικής) έκδοσης του βιβλίου «Στρατηγική Διοίκηση στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία» όπως, η χρηματοοικονομική ανάλυση, η ηθική των επιχειρήσεων, η εταιρική κοινωνική ευθύνη και ηγεσία, καθώς και η καινούργια ύλη περί παγκοσμιοποίησης, οικονομίας των εμπειριών, διαχείρισης κρίσεων, δύναμης των καταναλωτών, ανάπτυξης ποιότητας υπηρεσιών και καινοτομίας εμπλουτίζουν τις θεωρητικές γνώσεις και τροφοδοτούν την κριτική σκέψη των στελεχών στο χώρο του τουρισμού και της φιλοξενίας, βοηθώντας τους να αναπτύξουν τις αναλυτικές και διοικητικές ικανότητες που θα χρειαστούν στο μέλλον προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντά τους με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα. Το βιβλίο είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε τα θέματα να προσεγγίζονται, προκειμένου οι φοιτητές να μπορέσουν αφενός να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της στρατηγικής διοίκησης και αφετέρου να αναπτύξουν την προσωπική τους ανεξάρτητη οπτική απέναντι στις πολυπλοκότητες και αβεβαιότητες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Στο βιβλίο, η στρατηγική διοίκηση προσεγγίζεται σταδιακά, άμεσα και ολιστικά, δίνοντας έμφαση στη σημασία ‘δημιουργίας συνεργειών’ ανάμεσα στο εξωτερικό και στο εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων του τουρισμού και της φιλοξενίας, αναδεικνύοντας με ευθύτητα τις βασικές διαστάσεις των πλαισίων του στρατηγικού περιεχομένου και των διαδικασιών, αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα των σημαντικότερων πολιτιστικών διαφορών αλλά και των διαφορετικών τρόπων άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανά χώρα, με αδιάλειπτη, πάντοτε, κριτική και αναλυτική ματιά. Διαθέτει μια καινοτόμα δομή, η οποία αποτελείται από τέσσερις κύριες ενότητες, όπως την εισαγωγή, το πλαίσιο της στρατηγικής, το περιεχόμενο της στρατηγικής και τη διαδικασία της στρατηγικής, με περιπτώσεις μελέτης και παραπομπές σε βιβλιογραφία και διαδικτυακούς τόπους για περαιτέρω μελέτη και ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας.

Η παγκόσμια τουριστική αγορά συμβάλει στη διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικής των επιχειρήσεων του τουρισμού και της φιλοξενίας, δημιουργώντας μοτίβα αναλύσεων βασισμένα στις επιπτώσεις της διεθνοποίησης και των διαπολιτισμικών θεμάτων. Στο νέο αυτό βιβλίο, όλες οι θεωρητικές έννοιες αναλύονται και αξιολογούνται σε διάφορους οργανισμούς του τουρισμού και φιλοξενίας λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις και τις προκλήσεις της σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας των καταναλωτών, των εργαζομένων, αλλά και των επιχειρηματικών εταίρων, αναγνωρίζοντας τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς και μετατρέποντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα αυτών σε ‘βιώσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα’. Τα καινούργια στοιχεία για την καλύτερη κατανόηση της εφαρμογής θεωρητικών γνώσεων, η ενθάρρυνση της κριτικής σκέψης και της λήψης αποφάσεων και οι νέες διεθνείς περιπτώσεις μελέτης -με ερωτήσεις αναστοχασμού σε ολόκληρο το βιβλίο- αντλούνται από την εμπειρία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αλλά και επιχειρήσεων μεγάλης, παγκόσμιας κλίμακας.

Η ‘Στρατηγική Διοίκηση στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία’ είναι ένα βιβλίο χρήσιμο για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να εντρυφήσουν στις θεωρίες και στους επιμέρους τομείς του πεδίου αλλά και για όλα τα στελέχη του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Επιστημονική Συντάκτρια - TravelDailyNews Greece & Cyprus | + Άρθρα

Η Γιώτα Μοσχοπουλίδου είναι πτυχιούχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Απόφοιτη Μεταπτυχιακού ΔΠΜΣ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με επιστημονική κατεύθυνση “Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη”.

Δραστηριοποιείται ως Επιστημονική Σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης, με πολυετή εμπειρία στο φάσμα του τουριστικού γίγνεσθαι και εξειδίκευση στο Τουριστικό Μάρκετινγκ και την Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Ως επιστημονική συντάκτρια του TravelDailyNews αρθρογραφεί πάνω σε θέματα Ανάπτυξης/Βιωσιμότητας/Καινοτομίας- Τεχνολογίας/Εναλλακτικών Μορφών και Πολιτισμού. Είναι υπεύθυνη για τις βιβλιοπαρουσιάσεις του επιστημονικού κλάδου του τουρισμού.

14/06/2024
13/06/2024
12/06/2024
11/06/2024
10/06/2024
07/06/2024