Τελευταία νέα
HomeΣτήλεςΠαρουσίασηΒιβλίο: Η τουριστική πολιτική, σε διεθνές, ευρωπαϊκό & εθνικό επίπεδο
Βιβλιοπαρουσίαση

Βιβλίο: Η τουριστική πολιτική, σε διεθνές, ευρωπαϊκό & εθνικό επίπεδο

Τουριστική πολιτική

Το βιβλίο της Παναγιώτας Διονυσοπούλου “Η τουριστική πολιτική, σε διεθνές, ευρωπαϊκό & εθνικό επίπεδο” αναλύει τις διαστάσεις της τουριστικής πολιτικής και τονίζει τη σημασία της κρατικής παρέμβασης και της συμμετοχικής διαδικασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου

Το νέο βιβλίο της κυρίας Παναγιώτας (Γιόλας) Διονυσοπούλου, με τίτλο «Η τουριστική πολιτική, σε διεθνές, ευρωπαϊκό & εθνικό επίπεδο», αναφέρεται στις διαστάσεις της τουριστικής πολιτικής, εισάγοντας αρχικά τον αναγνώστη στη φύση και στο ρόλο του τουριστικού κλάδου που ως ευάλωτο, ευαίσθητο και άμεσα επηρεασμένο από εξωγενείς παράγοντες, όπως η πολιτική σταθερότητα, βρίσκεται σε απόλυτη σύνδεση με την τουριστική ζήτηση. Στο φαινόμενο του τουρισμού, όπου ο ρόλος του κράτους στην χάραξη τουριστικής πολιτικής και διαχείρισης του τουριστικού οικοσυστήματος και η συμμετοχική διαδικασία παραγωγής και διάθεσης του τουριστικού προϊόντος αποτελούν το βαρόμετρο της τουριστικής ζήτησης, αναδεικνύονται οι δυνατότητες του διαπολιτισμικού διαλόγου, οι οποίες προάγουν την ανάγκη της συμμετοχικής διεύρυνσης των ρυθμιστικών παρεμβάσεων, σε επίπεδο εθνικών πολιτικών.

Η αυξανόμενη συμβολή αλλά και η κατανόηση της σπουδαιότητας του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών προκάλεσαν το ενδιαφέρον περιφερειακών και τοπικών αρχών καθώς και των αντίστοιχων κυβερνήσεων, καθιστώντας αναγκαία την προσέγγιση πολιτικών αντιμετώπισης του τουριστικού φαινομένου. Το οικοσύστημα του τουρισμού αναδεικνύει την ολιστικότητα του τουριστικού φαινομένου ως φύση και θέτει τους στόχους της τουριστικής πολιτικής ως αναπτυξιακούς καθώς συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη του τόπου και της περιφέρειας, προσδιορίζοντάς τον ως την «ατμομηχανή της οικονομίας». Η τουριστική πολιτική έχει ως απώτερο σκοπό το συγκερασμό των οικονομικών, πολιτικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών – πνευματικών ωφελειών του τουρισμού στις χώρες προορισμού, προφέροντας σε παγκόσμιο επίπεδο βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Οι νέες προκλήσεις οδηγούν στην ενδυνάμωση του σχεδιασμού της δημόσιας πολιτικής μέσα από την ενίσχυση των φορέων, που χαράζουν και εφαρμόζουν την τουριστική πολιτική ώστε, οι πολιτικές αυτές να είναι ευέλικτες και αποτελεσματικές τόσο με χρήση των δεδομένων της αγοράς όσο και με χρήση της ολιστικής προσέγγισης και καινοτομίας. Η κρατική παρέμβαση μέσα από τους διάφορους φορείς συνδιαμορφώνουν την τουριστική πολιτική της χώρας, με κυρίαρχη αρχή το Υπουργείο Τουρισμού και τη συμβολή του στο σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης να χαρακτηρίζεται ως επιτελική. Το ολιστικό στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού αφορά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας, της αυθεντικότητας, της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας του τουριστικού προϊόντος με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή πολιτικής, ενισχύοντας αναπτυξιακά έργα και δημιουργώντας συνέργειες.

Η ποιότητα του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, προσδιορίζεται και ενισχύεται από τις πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίες καθιστούν πρωταρχικής σημασίας τη διασύνδεση της πρωτογενούς επιχειρηματικότητας και της τοπικής κοινότητας με όρους βιωσιμότητας, δηλ. όχι μόνο οικονομικούς, αλλά και πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς όρους, όπως ακριβώς εκτιμούνται στην Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ, συμβάλλοντας στην αναπτυξιακή διάσταση του τουρισμού μέσα από την επίτευξη των στόχων για βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ). Στην περίοδο της κρίσης προέκυψε η ανάγκη αλλαγής του μοντέλου ανάπτυξης και μετάβασης σε μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου, παρόλη την ανθεκτικότητα που υπέδειξε ο τομέας. Μια από τις σημαντικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Τουρισμού είναι η λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και η δημιουργία Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση του τουριστικού οικοσυστήματος με τη μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή ανάπτυξη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού έχοντας διττή αποστολή, καθώς με τα χρόνια αυξάνεται διεθνώς η δυναμική του τουρισμού τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία, θέτει προτεραιότητες που αφορούν στην αειφορία, στην ανταγωνιστικότητα με επενδύσεις σε νέα προϊόντα και εμπειρίες και στη διακυβέρνηση που βασίζεται στην προώθηση μιας συνολικής κυβερνητικής προσέγγισης για την ανάπτυξη και τη διαχείριση του τουρισμού σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Το βιβλίο προλογίζει ο κος Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Πρόεδρος της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ξενοδοχίας και Εστίασης (HOTREC) και τονίζει ιδιαιτέρως τη σημασία του τουρισμού για τη χώρα μας, τη μέγιστη συνεισφορά του στο ΑΕΠ, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στις ευκαιρίες σε επίπεδο τοπικής οικονομίας και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: ‘ο τουρισμός στην Ελλάδα έχει γερά θεμέλια και βάθος’.

Η συγγραφέας του βιβλίου «Η τουριστική πολιτική, σε διεθνές, ευρωπαϊκό & εθνικό επίπεδο» κυρία Παναγιώτα Διονυσοπούλου, ως Γενική Διευθύντρια Τουριστικής Πολιτικής στο Υπουργείο Τουρισμού και Διδάκτωρ Τουριστικής Οικονομίας και Πολιτικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επισημαίνει πως το βιβλίο «αφορά τον καθένα που αγαπά τον τουρισμό και θέλει να ξέρει και να είναι ενήμερος για την πολιτική στον τουρισμό, όχι μόνο σε εθνικό αλλά σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Η συγγραφή είναι μια απόδειξη της διάθεσής μου να μοιράζομαι τις γνώσεις μου, να έρχομαι σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν καθημερινά για αυτόν, τους συναδέλφους μου και στην ουσία να επικοινωνήσω με έναν συγκεκριμένο τρόπο τα μηνύματα και τις προτεραιότητες για τον τουρισμό, που αγαπώ τόσο πολύ. Μέσα από την πολύχρονη επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία μου, ήθελα να αναδειχτεί η δουλειά που γίνεται στους θεσμούς, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο όσο και σε εθνικό, μέσα από τις δράσεις του Υπουργείου Τουρισμού, ώστε να γίνει ευρέως γνωστή αυτή η δουλειά.»

Γιώτα Μοσχοπουλίδου
Επιστημονική Συντάκτρια - TravelDailyNews Greece & Cyprus

Η Γιώτα Μοσχοπουλίδου είναι πτυχιούχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Απόφοιτη Μεταπτυχιακού ΔΠΜΣ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με επιστημονική κατεύθυνση “Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη”.

Δραστηριοποιείται ως Επιστημονική Σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης, με πολυετή εμπειρία στο φάσμα του τουριστικού γίγνεσθαι και εξειδίκευση στο Τουριστικό Μάρκετινγκ και την Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Ως επιστημονική συντάκτρια του TravelDailyNews αρθρογραφεί πάνω σε θέματα Ανάπτυξης/Βιωσιμότητας/Καινοτομίας- Τεχνολογίας/Εναλλακτικών Μορφών και Πολιτισμού. Είναι υπεύθυνη για τις βιβλιοπαρουσιάσεις του επιστημονικού κλάδου του τουρισμού.

17/07/2024
16/07/2024
15/07/2024
12/07/2024
11/07/2024
10/07/2024