Τελευταία νέα
ΑρχικήΣτήλεςΠαρουσίασηΒιβλιοπαρουσίαση: Οικονομική και Πολιτική του Τουρισμού
Βιβλία

Βιβλιοπαρουσίαση: Οικονομική και Πολιτική του Τουρισμού

Οι εξελίξεις και οι τάσεις στον κλάδο του τουρισμού καθιστούν το προϊόν του τουρισμού πολύπλοκο και διεπιστημονικό «αγαθό» και την παρουσία εξειδικευμένου και καταρτισμένου προσωπικού αναγκαιότητα.

To βιβλίο «Οικονομική και Πολιτική του Τουρισμού» των Larry Dwyer, Peter Forsyth και Wayne Dwyer, με την επιστημονική επιμέλεια του Γιώργου Μ. Αγιομυργιανάκη, Ανδρέα Παπαθεοδώρου και της Αγγελικής Ν. Μενεγάκη, είναι ένα εισαγωγικό σύγγραμμα στα οικονομικά του τουρισμού, κατάλληλο για προπτυχιακά αλλά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα οικονομικά και στη διοίκηση επιχειρήσεων. Το βιβλίο αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο και βοήθημα για τους επαγγελματίες του τουρισμού, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους αλλά και να δουν επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές και γνώσεις, τις οποίες οι ίδιοι μπορεί να απέκτησαν εμπειρικά μέσα από τη μακροχρόνια τριβή τους με τον τουρισμό. Το κυριότερο, όμως, προσδοκώμενο όφελος για τους αναγνώστες είναι να εξοικειωθούν με τις προτάσεις πολιτικής του βιβλίου.

Τα θέματα που αναλύονται στα 20 κεφάλαια του βιβλίου είναι σημαντικής σημασίας για την τουριστική οικονομική και πολιτική, μεγάλο μέρος των οποίων αναφέρεται στη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα της βιώσιμης ανάπτυξής του τουρισμού και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των τουριστικών δραστηριοτήτων. Τα οικονομικά του τουρισμού είναι μια σχετικά πρόσφατη κατηγορία της οικονομικής επιστήμης, η εμφάνιση της οποίας αποδίδεται κυρίως στην δυναμικότητα του κλάδου και την συνεισφορά της στην ανάπτυξη και απασχόληση. Μερικά από αυτά είναι:

  • Η τουριστική ζήτηση
  • Τουριστική προσφορά
  • Τουρισμός και διάρθρωση της αγοράς
  • Στρατηγική τιμολόγησης στον τουρισμό
  • Προβλέψεις τουριστικής ζήτησης
  • Η οικονομική Συμβολή του Τουρισμού
  • Τουρισμός και περιβάλλον
  • Τουρισμός και οικονομική μεγέθυνση
  • Βιώσιμη Τουριστική μεγέθυνση κ.α.

Στο βιβλίο αυτό, συχνά διατηρείται και η αγγλική ορολογία, δίπλα στην ελληνική, ούτως ώστε ο αναγνώστης παράλληλα με τις γνώσεις που αποκτά στην τουριστική οικονομική, να εμπλουτίζει και τις γνώσεις του στη διεθνή ορολογία.

Επιστημονική Συντάκτρια - TravelDailyNews Greece & Cyprus | + Άρθρα

Η Γιώτα Μοσχοπουλίδου είναι πτυχιούχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Απόφοιτη Μεταπτυχιακού ΔΠΜΣ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με επιστημονική κατεύθυνση “Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη”.

Δραστηριοποιείται ως Επιστημονική Σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης, με πολυετή εμπειρία στο φάσμα του τουριστικού γίγνεσθαι και εξειδίκευση στο Τουριστικό Μάρκετινγκ και την Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Ως επιστημονική συντάκτρια του TravelDailyNews αρθρογραφεί πάνω σε θέματα Ανάπτυξης/Βιωσιμότητας/Καινοτομίας- Τεχνολογίας/Εναλλακτικών Μορφών και Πολιτισμού. Είναι υπεύθυνη για τις βιβλιοπαρουσιάσεις του επιστημονικού κλάδου του τουρισμού.

23/05/2024
22/05/2024
21/05/2024
20/05/2024
17/05/2024
16/05/2024