Τελευταία νέα
HomeΣτήλεςΣυνέντευξηΣτρατηγικά σχέδια για βιώσιμο τουρισμό στο Ηράκλειο
Συνέντευξη

Στρατηγικά σχέδια για βιώσιμο τουρισμό στο Ηράκλειο

Ο τουρισμός είναι ζωτικής σημασίας για το Ηράκλειο. Προτεραιότητες είναι η βιώσιμη διαχείριση, η προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς, η βελτίωση υποδομών και η εκπαίδευση για την αειφορία, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις του υπερτουρισμού.

Στους Τουριστικούς Διαλόγους σήμερα έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Αγριμανάκη, και τον Δρα Ιωάννη Παππά με τους οποίους θα μιλήσουμε για τα στρατηγικά σχέδια του δήμου Ηρακλείου σχετικά με τη βιωσιμότητα του τουρισμού, και τις δράσεις που έχουν γίνει.

Ο τουρισμός αποτελεί θεμελιώδη πηγή εισοδήματος για την οικονομία του Ηρακλείου και της Κρήτης. Η βιώσιμη διαχείριση του τουρισμού είναι απαραίτητη για την μακροχρόνια ευημερία των τοπικών κοινωνιών και του περιβάλλοντος. Ένα παράδειγμα είναι το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, το οποίο αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των τουριστών στην περιοχή. Ωστόσο, είναι απαραίτητο αυτή η υποδομή να είναι φιλική προς το περιβάλλον, με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων.

Η ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών, όπως δημόσια συγκοινωνία, ηλεκτρικά οχήματα και ποδηλατόδρομοι, είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Η προστασία των φυσικών πόρων, των παραλιών, των δασών και των αρχαιολογικών χώρων αποτελεί προτεραιότητα. Η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα τουριστικά καταλύματα και η δημιουργία συστημάτων ανακύκλωσης και προγραμμάτων εκπαίδευσης για τους τουρίστες σχετικά με την ορθολογική χρήση των πόρων είναι αναγκαία.

Επιπλέον, η διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων και της ενίσχυσης της τοπικής κουλτούρας, είναι σημαντική. Η κρητική δίαιτα, γνωστή για την ευεργετική της επίδραση στην υγεία, μπορεί να αποτελέσει μέρος αυτής της στρατηγικής. Η συμμετοχή του Ηρακλείου στο δίκτυο δημιουργικών πόλεων γαστρονομίας προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για την ενίσχυση της φήμης του ως γαστρονομικός προορισμός.

Η εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων στον τουριστικό τομέα στις αρχές της βιωσιμότητας είναι καίριας σημασίας. Η τοπική κοινότητα πρέπει να συμμετέχει ενεργά, διασφαλίζοντας ότι η τουριστική ανάπτυξη συμβάλλει θετικά στην καθημερινή ζωή των κατοίκων. Η προώθηση του υπεύθυνου τουρισμού και η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας θα συμβάλουν στην ευημερία της περιοχής.

Η γαστρονομία, η τοπική κουλτούρα και η συνολική υγεία είναι στοιχεία που μπορούν να προωθήσουν το Ηράκλειο ως προορισμό όλο το χρόνο, με μοναδικές εμπειρίες για τους επισκέπτες. Η συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς και εστιατόρια, η εκπαίδευση και η συμμετοχή σε βιωματικές δραστηριότητες μπορούν να αναδείξουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και να ενισχύσουν την τοπική οικονομία.

Η ανάπτυξη υποδομών που εξυπηρετούν τόσο τους τουρίστες όσο και τους ντόπιους, η προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, και η προώθηση της τοπικής γαστρονομίας αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες. Η συνολική αποτύπωση της κρητικής κουλτούρας ζωής μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού στο Ηράκλειο και την Κρήτη.

Επίσης, ο κ. Παππάς μας μίλησε για την πρόσφατη έρευνα που έγινε στο πεδίο σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.

Η εταιρεία Green Evolution ολοκλήρωσε πρόσφατα μια έρευνα για την αειφορία στην περιοχή του Ηρακλείου, σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου. Η έρευνα αυτή επικεντρώθηκε στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην πράσινη μετάβαση των τοπικών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού. Εκπαιδεύτηκαν επιχειρηματίες σε βασικές αρχές αειφορίας, όπως διαχείριση ενέργειας και αποβλήτων, και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν αξιολογήσεις στα πεδία των επιχειρήσεών τους.

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν έλαβαν εργαλεία και οδηγούς για να βελτιώσουν τις πρακτικές τους και να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης. Η έρευνα αυτή περιλαμβάνει επίσης αξιολογήσεις και συμβουλευτική υποστήριξη για την απόκτηση πιστοποιήσεων και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης. Η συνεχής εκπαίδευση και η αξιολόγηση από διαπιστευμένους φορείς κρίνονται απαραίτητες για την προσαρμογή στις νέες τάσεις και την εκπλήρωση των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, κύριος Αγριμανάκης, εκφράζει την αισιοδοξία του για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων στην τουριστική ανάπτυξη, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για βιώσιμο και ανθεκτικό τουρισμό. Παρά τις ενδείξεις υπερτουρισμού σε ορισμένες περιοχές, ιδιαίτερα στους αρχαιολογικούς χώρους, η συνεργασία με την Green Evolution και η εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας στοχεύουν στη βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας και στην προστασία της τοπικής κοινωνίας και περιβάλλοντος.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού και το Μουσείο Ηρακλείου, δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, προσελκύουν καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες, γεγονός που οδηγεί σε φθορά των μνημείων και υποδομών, και επηρεάζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων λόγω συνωστισμού και αυξημένης κίνησης. Οι υποδομές, όπως δημόσιες συγκοινωνίες και χώροι στάθμευσης, επιβαρύνονται ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο. Η αντιμετώπιση του υπερτουρισμού απαιτεί εφαρμογή συστημάτων κρατήσεων και περιορισμό επισκεπτών, προώθηση λιγότερο γνωστών αξιοθέατων, και αναβάθμιση των υποδομών για υποστήριξη του αυξημένου αριθμού επισκεπτών. Στόχος είναι η διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, παράλληλα με την ευημερία των τοπικών κοινωνιών.

19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024
15/07/2024
12/07/2024