Τελευταία νέα
ΑρχικήΣτήλεςTourism LobbyΔιαγωνισμός για τη νέα ενιαία παρουσία στις Διεθνείς Εκθέσεις από τον ΕΟΤ

Διαγωνισμός για τη νέα ενιαία παρουσία στις Διεθνείς Εκθέσεις από τον ΕΟΤ

Οι γνωστοί 'κύβοι' με τους οποίους πορεύτηκε ο ΕΟΤ τα τελευταία τρία χρόνια στις τουριστικές εκθέσεις, περνούν στην ιστορία. Η νέα δομή και το ύφος των περιπτέρων του Οργανισμού θα επιλεγεί στο πλαίσιο διαγωνισμού που προκηρύχθηκε χθες.

Την αρχική πληροφορία για την ολοκλήρωση του… κύκλου των γνωστών μας “κύβων”, την είχαμε και την αποκαλύψαμε στα τέλη Μαρτίου, αλλά έκτοτε δεν είχαμε δει κάποια κίνηση, πέραν της επιβεβαίωσής της ως πρόθεση από τη διοίκηση του Οργανισμού και το θέμα ξεχάστηκε. Χθες, ο ΕΟΤ προχώρησε στην προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ενιαίας ταυτότητας των περιπτέρων του ΕΟΤ στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, προυπολογισμού 30.000 ευρώ, με ημερομηνία υποβολής τεχνικών και οικονομικών προσφορών τις 6 Σεπτεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν -για τον διαγωνισμό- στον ΕΟΤ τις προτάσεις τους για τα περίπτερα του ΕΟΤ στις εκθέσεις World Travel Market (WTM) Λονδίνου, EIBTM Βαρκελώνης και ILTM Καννών, τα οποία θα λειτουργήσουν ως πρότυπα και στη συνέχεια, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα πρέπει σε συγκεκριμένες ημερομηνίες να υποβάλει τα σχέδια για τις υπόλοιπες εκθέσεις στις οποίες σχεδιάζει να συμμετάσχει ο ΕΟΤ.

Επιδίωξη του ΕΟΤ, σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού είναι η διαμόρφωση και προβολή μιας ενιαίας και ομοιόμορφης παρουσίας των περιπτέρων του σε όλες τις χώρες, σε εκθέσεις των οποίων συμμετέχει, βάσει κοινού για όλα τα περίπτερά του σχεδιασμού, ευέλικτου και προσαρμόσιμου σε διάφορα μεγέθη περιπτέρων, που θα μπορεί να εφαρμοστεί για μια τριετία και για τον οποίο οι γενικές κατευθύνσεις του ΕΟΤ έχουν ως εξής:

  • Τα περίπτερα θα πρέπει να παραπέμπουν στην Ελλάδα ως ιδανικό τουριστικό προορισμό, αποδίδοντας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά της που την καθιστούν ελκυστική και ανταγωνιστική στο διεθνές τουριστικό περιβάλλον, όπως η απαράμιλλου κάλλους γεωγραφική και φυσική ιδιομορφία της, το εξαιρετικό κλίμα και το μοναδικό της φως, τα μνημεία, η πολιτισμική και πολιτιστική κληρονομιά και ταυτότητα της χώρας.
  • Ο σχεδιασμός (πρόταση) πρέπει να είναι υψηλής αισθητικής, μοντέρνος, πρωτότυπος, ευρηματικός, τόσο στη δημιουργική ιδέα όσο και στα προτεινόμενα υλικά, και να αποσκοπεί στην κατασκευή ελκυστικού, εργονομικού, λιτού και ανοιχτού περιπτέρου, χωρίς πολλούς περίκλειστους χώρους, κραυγαλέα διακοσμητικά στοιχεία και αδικαιολόγητα ογκώδη εξοπλισμό. Επίσης να περιλαμβάνει και να περιγράφει στοιχεία που προσδίδουν κίνηση, δυναμική και ζωντάνια στον εκθεσιακό χώρο.
  • Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι εργονομικός και να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων και των επισκεπτών και στην καλή λειτουργία του περιπτέρου, τα δε προβλεπόμενα υλικά κατασκευής να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και κατά το δυνατόν χαμηλού κόστους, ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες δαπάνες. Στο πλαίσιο της “πράσινης πολιτικής” του ΕΟΤ θα εκτιμηθούν προτάσεις, που θα περιλαμβάνουν, ει δυνατόν, ανακυκλώσιμα υλικά, όπως π.χ. κατασκευαστικό υλικό τύπου re-board.

Οι τεχνικές προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα εξής κριτήρια:
1) Την ευκολία της κατασκευής, της συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης όλων των αρχιτεκτονικών στοιχείων και αντικειμένων που συνθέτουν το περίπτερο, η οποία θα καθορίσει και τον χρόνο κατασκευής του εκάστοτε περιπτέρου από τον κατασκευαστή.
2)  Το βάρος, την ποιότητα και το φινίρισμα του/των υλικού/ών κατασκευής που θα επιλεγεί/ούν.
3)  Το κόστος κατασκευής, όπως θα υπολογιστεί από την αναλυτική προμέτρηση των υλικών
4)  Τη γενικότερη πρωτοτυπία, λειτουργικότητα, αισθητική και εργονομία της όλης κατασκευής.

Όλα τα σχέδια που θα παραδοθούν από τον ανάδοχο για την εκτέλεση γενικότερα του έργου της παρούσας ως και κάθε σχετική τεχνική έκθεση, σχεδιαστική προσέγγιση κ.λπ. που θα αφορά στο έργο, θα παραδοθούν στον ΕΟΤ από τον ανάδοχο ταυτόχρονα με την λήξη της σύμβασης που θα συναφθεί και θα αποτελούν ιδιοκτησία και περιουσιακό στοιχείο του ΕΟΤ, μη δυναμένου του αναδόχου ή οποιουδήποτε τρίτου να χρησιμοποιήσει αυτά χωρίς την έγκριση του ΕΟΤ.

Ο ανάδοχος, με τη σύμβαση που θα συναφθεί, θα εκχωρεί στον ΕΟΤ κάθε σχετικό δικαίωμα για την απεριόριστη χρονικά και με οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τον ΕΟΤ των σχεδίων και της τεχνικής έκθεσης, χωρίς οποιοδήποτε πρόσθετο αντάλλαγμα προς αυτόν ή τρίτους εκ μέρους του ΕΟΤ, καθόσον το αντάλλαγμα αυτό θα έχει συνυπολογιστεί και θα περιλαμβάνεται στη συμβατική αμοιβή του αναδόχου, ο οποίος θα δηλώνει στη σύμβαση ότι παραιτείται ρητώς και ανεπιφυλάκτως σε κάθε περίπτωση παντός σχετικού δικαιώματος.

Editors - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η συντακτική ομάδα του TravelDailyNews Greece & Cyprus διαθέτει πάνω από 35 χρόνια εμπειρία σε Β2Β τουριστική ειδησεογραφία καθώς επίσης και σε θέματα marketing και επικοινωνίας.

05/03/2024
04/03/2024
01/03/2024
29/02/2024
28/02/2024
27/02/2024