«Διαμονή»: Άδικη η περικοπή της σύνταξης, κατά τους μήνες μη λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων

Η επιστολή της Συνομοσπονδίας προς τα Υπουργεία, Εργασίας, Ανάπτυξης Οικονομικών και Τουρισμού.