Προβληματισμός για το food waste από το Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων Δωδεκανήσου

Βαρύνουσας σημασίας τα συμπεράσματα της εσπερίδας του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Δωδεκανήσου για το τεράστιο οικονομικό κόστος του food waste, τον καθοριστικό ρόλο του για τις κρατήσεις το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ξενοδοχείων.