Τελευταία νέα
ΑρχικήΔιαμονή-ΔιατροφήΝέες ρυθμίσεις της αγοράς Airbnb για την μακροχρόνια ενοικίαση
Φορολογία

Νέες ρυθμίσεις της αγοράς Airbnb για την μακροχρόνια ενοικίαση

Airbnb

Τα μέτρα που εξετάζονται για την αγορά καταλυμάτων τύπου Airbnb περιλαμβάνουν κυρίως φορολογικές ρυθμίσεις, που θα παροτρύνουν τους ιδιοκτήτες να προτιμούν την μακροχρόνια μίσθωση αντί της βραχυχρόνιας.

Η κυβέρνηση εξετάζει τη λήψη νέων μέτρων για τη ρύθμιση της αγοράς των καταλυμάτων τύπου Airbnb, με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών για μακροχρόνια ενοικίαση και τη μείωση των ενοικίων, προσφέροντας έτσι λύσεις στις οικογένειες που αναζητούν προσιτή κατοικία. Προτάσεις από υπηρεσιακούς παράγοντες και φορείς της αγοράς βρίσκονται ήδη στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται για το φθινόπωρο.

Oι νέες ρυθμίσεις της αγοράς Airbnb για μακροχρόνια ενοικίαση θα είναι κυρίως φορολογικές, που θα παροτρύνουν τους ιδιοκτήτες να προτιμούν την μακροχρόνια μίσθωση αντί της βραχυχρόνιας μέσω πλατφορμών όπως το Airbnb.

Κενές 700.000 κατοικίες

Η εκμετάλλευση κατοικιών στις δημοφιλείς αυτές πλατφόρμες έχει συμβάλει στην περιορισμένη διαθεσιμότητα σπιτιών για μακροχρόνια ενοικίαση και στην αύξηση των ενοικίων, με περίπου 700.000 κατοικίες να δηλώνονται κενές, επιδεινώνοντας το πρόβλημα της ανεπάρκειας στεγαστικής προσφοράς.

Σημαντική θα είναι η εικόνα που θα προκύψει από τη φετινή τουριστική περίοδο, καθώς θα λειτουργήσει το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων που εφαρμόστηκε από τον Ιανουάριο. Ενδεικτικά, το 2023 καταγράφηκε σημαντική άνοδος στα φορολογητέα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, με τα μισθώματα που δηλώθηκαν να ξεπερνούν τα 720 εκατ. ευρώ.

Τι ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2024

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις:

  • Η εκμετάλλευση τριών και περισσότερων ακινήτων θεωρείται επιχειρηματική δραστηριότητα με αποτέλεσμα όσοι αποκτούν εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση να καταβάλλουν τις ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές, το τέλος επιτηδεύματος και το ΦΠΑ από το πρώτο ακίνητο. Επίσης, το ελάχιστο εισόδημα που θα πρέπει να δηλώσουν στην εφορία το 2025 θα υπολογιστεί με βάση το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών.
  • Θεσπίζεται τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 0,5 %,ανεξαρτήτως πλήθους ακινήτων.
  • Καθιερώνεται τέλος “ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση (1,5 ευρώ) ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα για το διάστημα από Μάρτιο έως Οκτώβριο, ενώ για τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο το τέλος ορίζεται σε 0,50 ευρώ. Εάν τα ακίνητα είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα 80 τ.μ. το τέλος διαμορφώνεται στα 10 ευρώ. Το τέλος βαρύνει τον διαμένοντα που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος.
  • Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Θεσπίζεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται παράβαση, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση μη τήρησης εκ νέου των προϋποθέσεων εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυξάνεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος. Για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα. Για εκπρόθεσμη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής προβλέπεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.
  • Τέλος, ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτου για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη των 60 ημερών, και εφόσον δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Έτσι, θα επιτρέπεται π.χ. η μίσθωση ενός ακινήτου για 100 ή 150 ημέρες μέσα στη χρονιά, με την προϋπόθεση ότι κάθε μίσθωση ξεχωριστά δεν υπερβαίνει τις 60 ημέρες.
Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

12/06/2024
11/06/2024
10/06/2024
07/06/2024
06/06/2024
05/06/2024