Νέοι όροι και νέοι φόροι στο Airbnb*

Διαχωρίζονται οι εταιρείες από τους μικροϊδιοκτήτες – Πλαφόν στις ημέρες ενοικίασης.