Νέος e-auction για το Τουριστικό Περίπτερο Πηγών Λούρου Ιωαννίνων

H διάρκεια της μίσθωσης είναι 30 χρόνια και η τιμή εκκίνησης που αφορά το ύψος του ετήσιου μισθώματος ανέρχεται σε 12.000 ευρώ, με βήμα διαγωνισμού 5%.