ΞΕΕ: Δέσμη προτάσεων σε 7 άξονες για δίκαιο ρυθμιστικό πλαίσιο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Σύμφωνα με μελέτη της Grant Thornton, η τουριστική δαπάνη της οικονομίας διαμοιρασμού μεγεθύνεται με έντονο ρυθμό, 15% ετησίως. Το 2022 έφτασε να αποτελεί το 14% της συνολικής τουριστικής δαπάνης, μέγεθος τέτοιο που δεν μπορεί να παραμένει χωρίς ρυθμιστικό πλαίσιο.