Αθήνα και βιωσιμότητα: Η επόμενη μέρα για τα αθηναϊκά ξενοδοχεία και την εναλλακτική διαχείριση βιοαποβλήτων

Διαχείριση Βιοαποβλήτων στις ξενοδοχειακές Μονάδες του Δήμου Αθηναίων.