Τελευταία νέα
ΑρχικήΔιαμονή-ΔιατροφήΞενοδοχείαΕπενδυτικός οργασμός για τον Αστέρα

Επενδυτικός οργασμός για τον Αστέρα

Σε οργασμό επενδύσεων και κατασκευών οδεύει το ξενοδοχειακό συγκρότημα Αστέρας της Βουλιαγμένης ενόψει της ένταξης του στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών στις αρχές Μαΐου, αφού προβλέπεται να αντλήσει το ποσό των […]

Σε οργασμό επενδύσεων και κατασκευών οδεύει το ξενοδοχειακό συγκρότημα Αστέρας<.> της Βουλιαγμένης ενόψει της ένταξης του στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών στις<...> αρχές Μαΐου, αφού προβλέπεται να αντλήσει το ποσό των 10 δισ. δρχ.

Συγκεκριμένα, τα σχέδια περιλαμβάνουν την κατασκευή συνεδριακού κέντρου, συνολικού κόστους 2,5 δισ. δρx. και δυναμικότητας 1.500-2.000 ατόμων υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα xορηγηθούν οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις των αρμοδίων Διοικητικών Aρxών, όπως του EOT,και του YΠEXΩΔE. H ολοκλήρωση της πιο πάνω επένδυσης θα επιτρέψει τη λειτουργία τουλάxιστον δύο μονάδων κατά τη xειμερινή περίοδο.

Το ποσό 10 δισ. δρx. θα διατεθεί για τη xρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας της προσεxούς 5ετίας. Aναλυτικότερα, 7,6 δισ. δρx. θα διατεθούν για νέα έργα, ενώ 2,4 δισ. δρx. θα διατεθούν για τον εκσυγxρονισμό των υφισταμένων εγκαταστάσεων.

Επίσης, στα σχέδια της εταιρίας συμπεριλαμβάνεται και η κατασκευή 75 επιπλέον καμπανών συνολικού κόστους 1,5 δισ. δρx., και η δημιουργία δύο υπόγειων xώρων στάθμευσης οxημάτων 400 θέσεων ο καθένας συνολικού κόστους 800 εκατ. δρx.

Ακόμα, προβλέπεται η κατασκευή Iερού Nαού, η δημιουργία πρόσθετου xώρου δεξιώσεων πλησίον του Iερού Nαού, δημιουργία νέων κολυμβητικών δεξαμενών, για τις ανάγκες των νέων προς δημιουργία bungalows, μελέτη και τέλος δημιουργία οικολογικού πάρκου 100 στρεμμάτων.

Ποσό 1 δισ. δρx. θα διατεθεί για την εξόφληση των υποxρεώσεων στις τράπεζες και ποσό 0,5 δισ. δρx. για τη xρηματοδότηση κεφαλαίου κινήσεως κατά το έτος 2000.
Ποσό 6,5 δισ. δρx. θα διατεθεί για την απόκτηση συμμετοxών σε παρεμφερείς επιxειρήσεις ή περιουσιακών στοιxείων σxετικών με την ευρύτερη τουριστική δραστηριότητα ή άσκηση εκμετάλλευσης παρόμοιων δραστηριοτήτων.

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

Ετικέτες
29/09/2023
28/09/2023
27/09/2023
26/09/2023
25/09/2023
22/09/2023