Τελευταία νέα
ΑρχικήΔιαμονή-ΔιατροφήΞενοδοχείαΛΑΜΨΑ: Η διάψευση των fake news για τις δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας
Ξενοδοχειακοί Όμιλοι

ΛΑΜΨΑ: Η διάψευση των fake news για τις δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας

Κατηγορηματική η ανακοίνωση της εταιρείας ελληνικών ξενοδοχείων, ΛΑΜΨΑ.

Η εταιρεία ελληνικών ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ εξέδωσε ανακοίνωση, κατά την οποία διαψεύδει τις πρόσφατες ειδήσεις για τη δυσμενή οικονομική της κατάστασης, λόγω της σφαλερότητας ταξινόμησης των δανειακών της υποχρεώσεων.

Η ανακοίνωσης της εταιρείας

Με αφορμή ανακριβή και αβάσιμα που εμφανίζονται κατ’ εξακολούθηση σε συγκεκριμένους ιστοτόπους επί ζητημάτων δανεισμού της εταιρείας και της απεικόνισής τους, η «Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ», αν και δεν οφείλει να ασχολείται με τέτοιου είδους δημοσιεύματα αλλά από σεβασμό προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το επενδυτικό κοινό, αισθάνεται την ανάγκη να υπογραμμίσει τα εξής:

  • Στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2021, αναφέρονται τα πραγματικά σταθμισμένα επιτόκια δανεισμού του ομίλου για τις χρήσεις 2021 και τη συγκριτική 2020 με σκοπό ο αναγνώστης να είναι σε θέση να αξιολογεί τους κινδύνους που προκύπτουν από τα δάνεια, σύμφωνα και με το ΔΠΧΑ 7.
  • Ο όμιλος επιμετρά τα δάνειά του στο αποσβεσμένο κόστος, με τη μέθοδο του προεξοφλητικού επιτοκίου, σύμφωνα και με τα όσα απαιτεί το ΔΠΧΑ 9.

Παράλληλα η εταιρεία, και στο πλαίσιο αντιμετώπισης της επίδρασης της πανδημίας στη λειτουργία άρα και στη χρηματοοικονομική απόδοση του ομίλου, έχει λάβει επιστολές συναίνεσης απαλλαγής επιμέτρησης χρηματοοικονομικών δεικτών για τις οικονομικές καταστάσεις της 30/6/2021 με ημερομηνία 30/6/2021, για τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2021 με ημερομηνία 16/11/2021 και για τις οικονομικές καταστάσεις της 30/6/2022 με ημερομηνία 30/6/2022.

Συνεπώς, οι σχετικές συναινέσεις έχουν ληφθεί εγκαίρως και καμία αμφισβήτηση δεν εγείρεται αναφορικά με την ορθότητα της ταξινόμησης του μέρους των δανειακών της υποχρεώσεων ως μακροπρόθεσμων.

Είναι πασιφανής σε κάθε αντικειμενικό παρατηρητή η «κρυστάλλινη» θέση της εταιρείας, καθώς και η εμπιστοσύνη που απολαμβάνει μεταξύ των επενδυτών και των συστημικών τραπεζών που υποστηρίζουν έμπρακτα τις στρατηγικές κινήσεις και επιλογές της, όπως άλλωστε συμβαίνει διαχρονικά κατά την 100ετή επιχειρηματική παρουσία της στην Ελλάδα και στα 75 και πλέον, χρόνια, διαπραγμάτευσης της Μετοχής της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Είναι ειρωνικό δε ότι τα εν λόγω σχόλια αναφέρονται στο 2022, που καταγράφεται ως η πλέον προσοδοφόρος χρονιά στα οικονομικά πεπραγμένα της εταιρείας.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

21/06/2024
20/06/2024
19/06/2024
18/06/2024
17/06/2024
14/06/2024