Τελευταία νέα
ΑρχικήΔιαμονή-ΔιατροφήΞενοδοχείαΟριακά μειωμένα τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου της Λάμψα Α.Ε.

Οριακά μειωμένα τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου της Λάμψα Α.Ε.

Οριακή μείωση, λόγω της συνεχιζόμενης αστάθειας στην παγκόσμια ταξιδιωτική/τουριστική αγορά, συνέπεια των διεθνών οικονομικών αναταράξεων και τη δυσμενή συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ – δολλαρίου παρουσίασαν τα οικονομικά μεγέθη της εταιρίαςκαι του […]

Οριακή μείωση, λόγω της συνεχιζόμενης αστάθειας στην παγκόσμια ταξιδιωτική/τουριστική αγορά, συνέπεια των διεθνών οικονομικών αναταράξεων και τη δυσμενή συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ – δολλαρίου παρουσίασαν τα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας<...>και του Ομίλου Λάμψα για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2008.

Το πρώτο εξάμηνο του 2008 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007, για το «Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία», παρατηρήθηκε ελαφρά μείωση του κύκλου εργασιών και μεγάλη αύξηση στα κόστη, (α) ενέργειας [εξ’αιτίας συνεχόμενων αύξήσεων των τιμολογίων της ΔΕΗ], (β) της υπέρμετρης αύξησης του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). Ειδικότερα, με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση επήλθε τετραπλασιασμός του ΤΑΠ, με συνέπεια το εν λόγω κόστος να υπερβαίνει το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών του ξενοδοχείου και (γ) αυξημένων δαπανών μισθοδοσίας.

Σε επίπεδο Oμίλου, δεδομένου ότι γίνεται ενοποίηση με τα αποτελέσματα της «Beogradsko Mesovito Preduzecee A.D.», ιδιοκτήτριας εταιρίας του ξενοδοχείου «Hyatt Regency Belgrade», το οποίο ανήκει κατά 94% στην Εταιρία Λάμψα, καθώς και με τα αποτελέσματα της εταιρίας «Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε.», ιδιοκτήτριας εταιρίας του ξενοδοχείου «Hilton Rhodes Resort», η οποία ανήκει από την 28/03/2008 κατά 50% στην Εταιρία Λάμψα, τα οικονομικά μεγέθη διαμορφώνονται ως εξής:

Κύκλος εργασιών 29,42 εκατομμύρια ευρώ, EBIDTA 8,39 εκατομμύρια ευρώ και κέρδη προ φόρων 10,28 εκατομμύρια ευρώ. Τα μεγέθη αυτά συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2007 παρουσίασαν τις ακόλουθες μεταβολές: αύξηση 4,3% για τον κύκλο εργασιών, μείωση 13,0% για το EBIDTA και αύξηση 98,8% για τα προ φόρων κέρδη, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας προέρχεται από κέρδη υπεραξίας από την εξαγορά επιπλέον 39,8% της σερβικής εταιρίας «Beogradsko Mesovito Preduzecee A.D.». Σημειώνεται ότι το Ξενοδοχείο Hyatt Regency Belgrade παρουσιάζει ικανοποιητική αύξηση όλων των οικονομικών μεγεθών του.

Σε επίπεδο μητρικής Εταιρίας – και σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης – ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 18,46 εκατομμύρια ευρω έναντι 18,71 εκατομμύρια ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2007, ήτοι παρουσίασε οριακή μείωση 1,3%. Τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κέρδη (EBIDTA) μειώθηκαν κατά 22,3% – κυρίως λόγω της ασύμμετρης αύξησης των δαπανών ενέργειας και του ΤΑΠ, αλλά και του επιβαρυμένου κόστους μισθοδοσίας – και ανήλθαν σε 4,54 εκατομμύρια ευρώ έναντι 5,84 εκατομμύρια ευρώ για το 2007. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 2,89 εκατομμύρια ευρώ έναντι 3,24 εκατομμύρια ευρώ το 2007.

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, η Διοίκηση της Εταιρίας Λάμψα παραμένει αισιόδοξη για την θετική – κατά το υπόλοιπο του έτους 2008 – εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών, τόσο σε επίπεδο μητρικής εταιρίας όσο και Ομίλου, λόγω των προβλεπόμενων ικανοποιητικών δεικτών αποδοτικότητας (REVPAR) για τα ξενοδοχεία «Μεγάλη Βρεταννία», «Hyatt Regency Belgrade» και «Hilton Rhodes Resort».

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

Ετικέτες
08/06/2023
07/06/2023
06/06/2023
02/06/2023
01/06/2023
31/05/2023