Τελευταία νέα
HomeΔιαμονή-ΔιατροφήΞενοδοχείαΟριακή αύξηση στα αποτελέσματα της Λάμψα (Μεγ. Βρετανία)

Οριακή αύξηση στα αποτελέσματα της Λάμψα (Μεγ. Βρετανία)

Μικρή αύξηση της τάξης του 1,6% εμφάνισε ο κύκλος εργασιών της Ελληνικά Ξενοδοχεία Λάμψα, που διαχειρίζεται το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών από 30,5 εκατ. ευρώ την περίοδο του […]

Μικρή αύξηση της τάξης του 1,6% εμφάνισε ο κύκλος εργασιών της Ελληνικά Ξενοδοχεία Λάμψα, που διαχειρίζεται το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.<...>Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών από 30,5 εκατ. ευρώ την περίοδο του 2004, ανήλθε σε 31 εκατ. ευρώ το 2005. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι η μικρή έστω αυτή αύξηση, επιτυγχάνεται την αμέσως επόμενη χρονιά από εκείνη που πραγματοποιήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και επηρέασαν θετικά την τουριστική κίνηση.

Όσο αφορά στα κέρδη προ φόρων, αυτά παρουσίασαν οριακή αύξηση και ανήλθαν σε 4,4 εκατ. ευρώ έναντι 4,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή χρονιά. Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 3,44 εκατ. ευρώ έναντι 3,03 εκατ. ευρώ της προηγουμένης χρήσεως. Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024
15/07/2024
12/07/2024