Τελευταία νέα
HomeΔιαμονή-ΔιατροφήΞενοδοχείαΣημαντικά αυξημένα τα οικονομικά μεγέθη της Λάμψα το 2006

Σημαντικά αυξημένα τα οικονομικά μεγέθη της Λάμψα το 2006

Ιδιαίτερα θετική πορεία και ουσιαστική αύξηση παρουσιάζουν όλα τα οικονομικά μεγέθη της ξενοδοχειακής εταιρίας “Λάμψα Α.Ε.” για το οικονομικό έτος 2006. Ετσι, σε επίπεδο μητρικής εταιρίας και σύμφωνα με τα […]

Ιδιαίτερα θετική πορεία και ουσιαστική αύξηση παρουσιάζουν όλα τα οικονομικά μεγέθη της ξενοδοχειακής εταιρίας “Λάμψα Α.Ε.” για το οικονομικό έτος 2006. Ετσι, σε επίπεδο μητρικής εταιρίας και σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα<...>Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 34.642 χιλ. ευρώ έναντι 31.001 χιλ. ευρώ για το έτος 2005, ήτοι παρουσίασε αύξηση 11,7%. Τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κέρδη (EBIDTA) ανήλθαν σε 9.746 χιλ. ευρώ έναντι 8.341 χιλ. ευρώ για το 2005, ήτοι αύξηση 16,8%. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 5.743 χιλ. ευρώ έναντι 4.938 χιλ. ευρώ το 2005, ήτοι αύξηση 16,3%. Η πληρότητα του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία είναι αυξημένη σε σχέση με το 2005, ενώ η μέση τιμή δωματίου παρουσίασε σοβαρή αύξηση έναντι του 2005 και βρίσκεται πλέον σε πολύ υψηλά επίπεδα από τα υπόλοιπα ανάλογα ξενοδοχεία των Αθηνών.

Σε επίπεδο ομίλου, δεδομένου ότι για πρώτη φορά γίνεται ενοποίηση με τα αποτελέσματα του ξενοδοχείου Hyatt του Βελιγραδίου το οποίο ως γνωστό από της 06/06/2006 ανήκει κατά 51% στην εταιρία “Λάμψα”, και έτσι τα μεγέθη δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα, τα οικονομικά στοιχεία έχουν ως εξής:

Κύκλος εργασιών 45.320 χιλ. ευρώ, EBIDTA 15.988 χιλ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 8.954 χιλ. ευρώ. Τα μεγέθη αυτά συγκρινόμενα με τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρίας το έτος 2005 παρουσίασαν αύξηση 46,2% για τον κύκλο εργασιών, 103,6% για τις προ φόρων και 91,7% για το EBIDTA.

Τέλος το Δ.Σ. της εταιρίας αποφάσισε να εξασκήσει το δικαίωμα προαιρέσεως, μέσω δύο θυγατρικών εταιριών για την αγορά στην τιμή κτήσεως των μετοχών της εταιρίας Belven Associates, η οποία είναι δικαιούχος δανείου ύψους σήμερα $ 33.269.892,57 προς την εταιρία Beogradsko Mesovito Preduzecee A.D., ασφαλισμένου με υποθήκη επί του ακινήτου του ξενοδοχείου. Οι όροι του ως άνω δανείου κρίνονται ιδιαίτερα ευνοϊκοί από πλευράς αποδόσεως, με βάση τις σημερινές συνθήκες.

Η σχετική συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 2 Απριλίου 2007 και για την καταβολή του τιμήματος η εταιρία θα χρησιμοποιήσει τμήμα τραπεζικής διευκολύνσεως, που έχει στην διάθεση της. Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι η απόκτηση των μετόχων αυτών θα έχει άμεση θετική οικονομική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας. Κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους η πορεία των εργασιών τόσο της μητρικής εταιρίας (ξενοδοχείο Μ. Βρετανία), όσο και της θυγατρικής (ξενοδοχείο Hyatt Regency Βελιγραδίου), εξελίσσεται απολύτως θετικά και εντός του καταρτισθέντος, τον Δεκέμβριο 2006, προϋπολογισμού. Τέλος η εταιρία ευρίσκεται σε τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων για την απόκτηση του 49% του ξενοδοχείου Hyatt Regency Βελιγραδίου, το οποίο ποσοστό ανήκει στην κρατική Εταιρία Πετρελαίων της Σερβίας NIS.

Εν όψει των ανωτέρων, το Δ.Σ. αποφάσισε να προτείνει στην Γ.Σ. των μετόχων μέρισμα 0,08 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση 2006, το οποίο είναι αυξημένο κατά 60% έναντι του μερίσματος χρήσης 2005.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

Ετικέτες
19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024
15/07/2024
12/07/2024