ΣΤΕ: Προθεσμία τριών μηνών για να κατεδαφιστούν οι δύο όροφοι του ξενοδοχείου της Coco – Mat

Η συγκεκριμένη απόφαση εκδόθηκε στις 27 Ιουνίου, με την οποία δίνεται προθεσμία τριών μηνών για να εκπονηθούν ειδικές μελέτες για την κατεδάφιση των δύο ορόφων.