Το Neptune Hotels πρωτοστατεί και δημιουργεί κέντρο παιδικής φροντίδας

Το Neptune Hotels πρόκειται να δημιουργήσει μονάδα παιδικής φροντίδας στην Κω, με στόχο την μέριμνα για τα παιδιά των εργαζομένων του γονέων.