Τελευταία νέα
HomeΔιαμονή-ΔιατροφήΤο Novotel Athens πιστοποιήθηκε κατά ISO 14001, εφαρµόζοντας Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
Ξενοδοχεία

Το Novotel Athens πιστοποιήθηκε κατά ISO 14001, εφαρµόζοντας Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

Στο τέλος του 2013, ο Όµιλος Novotel είχε 315 ISO 14001 πιστοποιηµένες εγκαταστάσεις (Novotel, Suite Novotel και ibis) στη Γαλλία, και πάνω από 900 σε όλο τον κόσµο.

Μετά από αυστηρό έλεγχο των εγκαταστάσεων του, το Novotel Athenes έχει λάβει την πιστοποίηση ISO 14001, ένα διεθνές σηµείο αναφοράς σε θέµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί µέρος του προγράµµατος της ACCOR για την αειφόρο ανάπτυξη, PLANET 21, η οποία έχει ως στόχο να πιστοποιήσει το 40% των ξενοδοχείων του Οµίλου µέχρι το 2015.

Η πιστοποίηση ISO 14001 εµπλέκει τα ξενοδοχεία σε µια συνεχή διαδικασία βελτίωσης, επισηµαίνει τη δέσµευση των εργαζοµένων και αυξάνει την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών. Περιλαµβάνει: την κατάρτιση των εργαζοµένων, την αυστηρή παρακολούθηση των απαιτούµενων κανονισµών, τον έλεγχο κατανάλωσης νερού και ενεργείας µέσω ενός ειδικού σχεδίου δράσης, την διαχείριση αποβλήτων καθώς και την εφαρµογή συστήµατος ταξινόµησης τους, την χρήση πιο φιλικών µε το περιβάλλον χηµικών και προϊόντων καθαρισµού, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη συστηµατική αντιµετώπιση καταγγελιών ή αιτηµάτων σχετικά µε το περιβάλλον και την εφαρµογή διαδικασιών για την κάλυψη πιθανής περιβαλλοντικής έκτακτης ανάγκης.

Novotel: δέσµευση στην αειφόρο ανάπτυξη
Το 2008, η οικογένεια Novotel δεσµεύθηκε σε ένα διεθνές πρόγραµµα περιβαλλοντικής και κοινωνικής πιστοποίησης, το οποίο ονοµαζόταν EarthCheck. Μέχρι το τέλος του 2012, 220 ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις Novotel και Suite Novotel πιστοποιήθηκαν σε 34 χώρες. In 2012, η οικογένεια Novotel επανέλαβε τη φιλοδοξία της και αποφάσισε να πιστοποιηθεί µε το ISO 14001, η οποία αναφέρεται στη περιβαλλοντολογική διαχείριση και έχει καλύτερη διεθνή παρουσία. Μέχρι το τέλος του 2013, 72 Novotel και Suite Novotel στη Γαλλία και 225 σε όλο τον κόσµο, είχαν ήδη πιστοποιηθεί µε ISO 14001.

Επιπλέον, το 2012 η Novotel αποφάσισε να αναπτύξει µια σειρά από 100% οικολογικά πιστοποιηµένα προϊόντα µπάνιου χρησιµοποιώντας δυο Ευρωπαϊκές εταιρίες την Ecocert και την Ecolabel. Τα µπουκάλια των προϊόντων και τα κουτιά τοποθέτησης τους είναι κατασκευασµένα από ανακυκλωµένο και ανακυκλώσιµο πλαστικό. Τα καλλυντικά παράγονται από πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης και δεν περιέχουν parabens ή GMO υποπροϊόντων.

PLANET 21, Επανεφευρίσκουµε βιώσιµα ξενοδοχεία
PLANET 21, το πρόγραµµα αειφόρου ανάπτυξης της Accor ξεκίνησε το 2012. Το πρόγραµµα αυτό ενθαρρύνει τη συµµετοχή των πελατών και ενώνει τους εργαζοµένους γύρω από ένα πρόγραµµα 21 δεσµεύσεων και σταθερών στόχων που πρέπει να επιτευχθούν  µέχρι το 2015. Ως µέρος του προγράµµατος PLANET 21, ο Όµιλος στοχεύει να  έχει το 40% του δικτύου του πιστοποιηµένο µε ISO 14001 µέχρι το 2015, ανεξαρτήτως των δοµών ιδιοκτησίας των ξενοδοχείων (εκτός από το τµήµα
προϋπολογισµού).

Στο τέλος του 2013, ο Όµιλος είχε 315 ISO 14001 πιστοποιηµένες εγκαταστάσεις (Novotel, Suite Novotel και ibis) στη Γαλλία, και πάνω από 900 σε όλο τον κόσµο. Η πρωτοβουλία αυτή υποβοηθείται από την ανάπτυξη ενός e-learning που δηµιουργήθηκε από την Accor και προσφέρει στα ξενοδοχεία βήµα προς βήµα βοήθεια µε την εφαρµογή πιστοποίησης του ISO 14001.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

17/07/2024
16/07/2024
15/07/2024
12/07/2024
11/07/2024
10/07/2024