Ο Φρεντ Μπουασονά και η Μεσόγειος – Μια φωτογραφική Οδύσσεια

Το φωτογραφικό έργο του Μπουασονά υπήρξε στρατηγικής σημασίας για τις ελληνικές εθνικές επιδιώξεις στις αρχές του 20ού αιώνα.