Τελευταία νέα
ΑρχικήΕκπαίδευσηEduTourism: 2η Συνάντηση Εταίρων στις 14-15 Απριλίου 2022 στη Λάρνακα
Τουριστική εκπαίδευση

EduTourism: 2η Συνάντηση Εταίρων στις 14-15 Απριλίου 2022 στη Λάρνακα

Σκοπός της 2ης συνάντησης εταίρων του έργου ήταν να γίνει μια ανασκόπηση των μέχρι τώρα δράσεων των εταίρων του έργου, να συζητηθεί και αξιολογηθεί η πορεία υλοποίησης του έργου, και να προσδιοριστούν οι επόμενες ενέργειες, ανάλογα με τα πακέτα εργασίας του προγράμματος.

Στις 14 και 15 Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκε στη πρωτεύουσα της Κύπρου, Λάρνακα, η 2η συνάντηση εταίρων του Προγράμματος EduTourism. Το πρόγραμμα Edutourism είναι πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Κύπρος που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το ΕΛΜΕΠΑ συμμετέχει ως επιστημονικός εταίρος, μέσω του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού.

Σκοπός της 2ης συνάντησης εταίρων του έργου ήταν να γίνει μια ανασκόπηση των μέχρι τώρα δράσεων των εταίρων του έργου, να συζητηθεί και αξιολογηθεί η πορεία υλοποίησης του έργου, και να προσδιοριστούν οι επόμενες ενέργειες, ανάλογα με τα πακέτα εργασίας του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, οι εταίροι συζήτησαν αναφορικά με την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (τουριστικών) διαδρομών που θα χρησιμοποιηθούν σε Κρήτη και Κύπρο για την ανάπτυξη και προώθηση τη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας των δύο περιοχών παρέμβασης, καθώς επίσης και τη δέσμη των εκπαιδευτικών εργαλείων και δράσεων μέσω των οποίων θα επιτυγχάνονται τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα του προγράμματος. Τέλος, οι εταίροι συζήτησαν θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερόμενων (νέοι 16–26 ετών, καθώς και εκπαιδευτές που θα υποστηρίζουν τις μαθησιακές λειτουργίες του προγράμματος) στα διάφορα εργαλεία μάθησης που θα ενεργοποιήσει το πρόγραμμα.

Οι εργασίες της 2ης συνάντησης εταίρων ολοκληρώθηκαν με την οριστικοποίηση των μελλοντικών δράσεων του προγράμματος, οι οποίες θα περιλαμβάνουν δράσεις προώθησης και δημοσιότητας, την ερευνητική υποστήριξη των δράσεων του προγράμματος μέσω πρωτογενούς έρευνας, τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί για την εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτών του προγράμματος, καθώς και την οριστικοποίηση των μελλοντικών συναντήσεων των εταίρων σε Κρήτη και Κύπρο.

Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

13/06/2024
12/06/2024
11/06/2024
10/06/2024
07/06/2024
06/06/2024