Τελευταία νέα
ΑρχικήΕκπαίδευσηΜεταπτυχιακό 'Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού' από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τουριστική εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό 'Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού' από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού στις κατευθύνσεις 'Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης' και 'Διοίκηση Φιλοξενίας (Hospitality)'.

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού” του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο “Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού” στις εξής κατευθύνσεις:
Α. Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης
Β. Διοίκηση Φιλοξενίας (Hospitality)

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

α) δύο επταήμερους κύκλους εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιούνται στην Χίο στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Φεβρουάριο)
β) ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά την διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων.
Γ) σύντομη εξεταστική περίοδο που θα διεξάγεται στη Χίο στο τέλος κάθε διδακτικής περιόδου.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ. είναι υποχρεωτική.

Υποβολή αιτήσεων γίνεται δεκτή μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 Χίος, τηλ.: 22710-35322, 22710-35130, φαξ: 22710-35329, e-mail: mstath@aegean.gr).

Ιστοσελίδα | + Άρθρα
02/10/2023
29/09/2023
28/09/2023
27/09/2023
26/09/2023
25/09/2023