Τελευταία νέα
ΑρχικήΕκπαίδευσηΠρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης θέρους 2014 των Σχολών του Υπουργείου Τουρισμού
Απασχόληση

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης θέρους 2014 των Σχολών του Υπουργείου Τουρισμού

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των τουριστικών επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, θέρους 2014 των Σχολών του Υπουργείου Τουρισμού.

Το Υπουργείο Τουρισμού απευθύνει πρόσκληση στις Τουριστικές Επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, τουριστικά γραφεία) και στα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, που επιθυμούν να απασχολήσουν τους καλοκαιρινούς μήνες του τρέχοντος έτους, μαθητές των ΕΠΑΣ, καταρτιζόμενους των ΙΕΚ και σπουδαστές των Ανωτέρων Σχολών (ΑΣΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού (πρώην ΟΤΕΚ), για πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης να υποβάλλουν σχετική αίτηση ανάλογα με τη σχολή φοίτησης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν τα ξενοδοχεία 5 αστέρων με αριθμό 50 και άνω κλινών, ξενοδοχεία 4 αστέρων με αριθμό 60 και άνω κλινών και ξενοδοχεία 3 αστέρων με αριθμό 110 και άνω κλινών, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής οι οποίες διαθέτουν άρτια οργανωμένα επισιτιστικά τμήματα, τουριστικά γραφεία με αριθμό προσωπικού 3 ατόμων και άνω και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής πλήρως οργανωμένα από πλευράς εγκαταστάσεων και υπό την προϋπόθεση ότι απασχολούν στην ειδικότητα κατ’ ελάχιστον 5 εργαζόμενους.

Το ποσοστό των ασκούμενων που τοποθετούνται σε κάθε ξενοδοχείο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 17% του τακτικού προσωπικού του και σε κάθε περίπτωση τα 40 άτομα, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος. Ακόμη, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εγγράφουν τους ασκούμενους στον πίνακα του προσωπικού τους.

Οι πρακτικά ασκούμενοι δικαιούνται επιδόματος, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 352 ευρώ για άνω των 25 ετών και το ποσό των 307 ευρώ για κάτω των 25 ετών, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 60% του κατώτατου μισθού. Οι πρακτικά ασκούμενοι κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης δεν υποχρεούνται σε ουδεμία άλλη ασφαλιστική εισφορά εκτός από την υποχρεωτική ασφαλιστική εισφορά κατά του κινδύνου ατυχήματος υπέρ του ΙΚΑ, η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της 12ης ασφαλιστικής κλάσης όπως ισχύει και επιβαρύνει την επιχείρηση, στην οποία πραγματοποιείται πρακτική άσκηση.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 4 Μαρτίου 2014.

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης θέρους 2014 των Σχολών του Υπουργείου Τουρισμού

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

21/03/2023
20/03/2023
17/03/2023
16/03/2023
15/03/2023