Τελευταία νέα
ΑρχικήΕκπαίδευσηΒιβλιογραφίαΝέα σειρά τουριστικής βιβλιογραφίας `Τουρισμός & Αναψυχή` από τις εκδόσεις `Κριτική`

Νέα σειρά τουριστικής βιβλιογραφίας `Τουρισμός & Αναψυχή` από τις εκδόσεις `Κριτική`

Μία καινούργια σειρά ελληνόγλωσης τουριστικής βιβλιογραφίας ξεκινούν οι εκδόσεις `Κριτική` με την ονομασία `Τουρισμός & Αναψυχή`. Η νέα σειρά απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε όσους ασχολούνται με τον τουρισμό, επαγγελματίες […]

Μία καινούργια σειρά ελληνόγλωσης τουριστικής βιβλιογραφίας ξεκινούν οι εκδόσεις `Κριτική<.>` με την ονομασία `Τουρισμός & Αναψυχή`<...>. Η νέα σειρά απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε όσους ασχολούνται με τον τουρισμό, επαγγελματίες και μη.

Η αρχή έγινε με το βιβλίο των Χάρη Κοκκώση και Πάρι Τσάρτα “Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον”. Το εν λόγω βιβλίο εξετάζει τις σχέσεις τουρισμού και περιβάλλοντος, και επιδιώκει να συμβάλει στον επιστημονικό διάλογο για τα θέματα ανάπτυξης του τουρισμού στη χώρα μας. Στο βιβλίο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις προϋποθέσεις ανάπτυξης ενός βιώσιμου τουρισμού, με σεβασμό στο περιβάλλον, τον κοινωνικό ιστό και τον πολιτισμό. Στο πλαίσιο αυτό και με παραδειγματικές αναφορές στην πλούσια διεθνή και ελληνική εμπειρία, εξετάζονται ζητήματα όπως:

 • Η σημασία της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Η ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος ως ιδιαίτερης σημασίας πόρου, στον οποίο -άμεσα ή έμμεσα- στηρίζονται όλες οι τουριστικές δραστηριότητες.
 • Η επισήμανση του καθοριστικού ρόλου που διαδραματίζουν παράμετροι όπως ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ο προγραμματισμός
 • Η ανάδειξη συγκεκριμένων μέσων, εργαλείων και πολιτικών, ικανών να συμβάλουν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση μιας μακροπρόθεσμα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Ο Χάρης Κοκκώσης (PhD Cornell) είναι καθηγητής Πολεοδομίας-Χωροταξίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι, επίσης, επιστημονικός σύμβουλος για θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού σε διεθνείς οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΟΟΣΑ, World Bank, FAO, UNEP, κ.ά.).

Ο Πάρις Τσάρτας είναι αναπληρωτής καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει δημοσιεύσει βιβλία, άρθρα και έρευνες για τον τουρισμό.

Τουρισμός: Ο ρόλος του αποτελεσματικού μάνατζμεντ

Το δεύτερο βιβλίο της σειράς του Roger Doswell που κυκλοφόρησε πρόσφατα σε μετάφραση της Ελεάννας Αντώνογλου, τιτλοφορείται “Τουρισμός: Ο ρόλος του αποτελεσματικού μάνατζμεντ”.

Αν και ο τουρισμός είναι οικονομική δραστηριότητα με σημαντική κερδοφορία για πολλές χώρες, εντούτοις δεν υπάρχει κάποιος ενιαίος φορέας που να συμβουλεύει και να κατευθύνει τις τουριστικές επιχειρήσεις σε θέματα μάνατζμεντ. Βιβλία, όπως αυτό του Roger Doswell, είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε χώρες με τουριστική ανάπτυξη.

Το βιβλίο απευθύνεται τόσο σε σπουδαστές όσο και σε επαγγελματίες του τομέα, καθώς:

 • Περιγράφει τα χαρακτηριστικά του κλάδου
 • Εξηγεί ποιος τύπος μάνατζμεντ είναι αποτελεσματικός σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις
 • Μελετά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
 • Διευκρινίζει το αντικείμενο του σχεδιασμού μιας τουριστικής επιχείρησης
 • Περιγράφει τα αποτελέσματα του μάνατζμεντ
 • Εξετάζει τη σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως προς με το μάνατζμεντ
 • Προσεγγίζει τις πρακτικές πλευρές του τουριστικού μάνατζμεντ

Εκτενείς αναφορές γίνονται επίσης σε ζωτικής σημασίας παράγοντες για την πορεία των τουριστικών επιχειρήσεων, όπως:

 • Οικονομική διαχείριση
 • Κυβερνητική και πολιτική δράση
 • Περιβάλλον
 • Πολιτισμικές επιρροές
 • Οργάνωση στρατηγικών μάρκετινγκ
 • Δημόσιος τομέας
Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

21/05/2024
20/05/2024
17/05/2024
16/05/2024
15/05/2024
14/05/2024