Κινέζοι και Έλληνες καλλιτέχνες χτίζουν πολιτιστική γέφυρα μέσω έκθεσης στην Αθήνας

Το Πολιτιστικό Κέντρο της Κίνας στην Αθήνα και την Σινο-Ελληνική Συνομοσπονδία Επενδυτών εγκαινίασε έκθεση με 34 έργα Ελλήνων και Κινέζων καλλιτεχνών.