Στην κοιτίδα του παγκόσμιου Ολυμπισμού ο τερματισμός του ΔΕΗ Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας

Aρχαιολογικά μνημεία μεγάλης ιστορικής αξίας και τερματισμός στην ιερή γη της Αρχαίας Ολυμπίας στο 4ο και τελευταίο ετάπ.