Δημιουργία προτύπου ορεινών και πεζοπορικών μονοπατιών της Κύπρου

Σύσταση Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CYS/TC 28: Ορειβατικά και Πεζοπορικά Μονοπάτια, με ανοικτή πρόσκληση προς όλους τους αρμόδιους για τη δημιουργία κυπριακού προτύπου.